Berichten over Veenweide

 1. aldeboarndedeelenVK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 7 februari 2024

  Werkbezoek gebiedscommissie Aldeboarn - De Deelen

  Hoe is het mogelijk om in een veenweidegebied in het ‘Lege Midden’, met in eerste instantie opgaven als bodemdaling en CO2-uitstoot, een gebiedsproces op gang te brengen wat integraal het gehele gebied verbetert? Tijdens een Statenbreed werkbezoek krijgt de fractie van de ChristenUnie inzicht in het verleden, de successen en de toekomst met haar knelpunten van het gebiedsproces Aldeboarn- De Deelen.

  Lees meer over "Werkbezoek gebiedscommissie Aldeboarn - De Deelen"
 2. De Hegewarren
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 14 juni 2023

  Werkbezoek polder De Hegewarren

  Veenpolder De Hegewarren is erg laag gelegen. De veenpolder wordt voornamelijk gebruikt voor landbouwactiviteiten. Doordat het waterpeil laag is verdroogt het veen. De provincie heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van dit gebied. Vorig jaar is er besloten om het gebied anders in te richten. De fractie van de ChristenUnie brengt woensdag 14 juni 2023 een werkbezoek aan de polder en ziet hoe het gebiedsontwikkelingsproces opgestart is.

  Lees meer over "Werkbezoek polder De Hegewarren"
 3. 03_vd Valk ondernemersontbijt_VK.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 13 maart 2023

  In gesprek met ondernemers en Stieneke van der Graaf

  Omdat het contact met ondernemers en politiek zeer waardevol is, organiseert de ChristenUnie haar 22e Fryske ondernemersontbijt bij van der Valk in Leeuwarden. Stieneke van der Graaf is aanwezig om met de ondernemers in gesprek te gaan over het belang van goede en goed onderhouden Friese infrastructuur en openbaar vervoer voor het ondernemersklimaat in de provincie. De aanwezige ondernemers hebben niet alleen veel vragen voor Stieneke, maar ook veel dingen die zij onder de aandacht van de Haagse politiek willen brengen. 

  Lees meer over "In gesprek met ondernemers en Stieneke van der Graaf"
 4. Funderingsschade vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 21 december 2022

  Funderingsaanpak veenweidegebied

  “Er moet nog veel gebeuren voordat we de mensen met funderingsschade echt kunnen helpen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. De funderingsaanpak waar Provinciale Staten over besluiten gaat over: een goede informatievoorziening, subsidie voor funderingsonderzoek en begeleiding bij het maken van een herstelplan. “In de funderingsaanpak is over een financiële tegemoetkoming nog niks geregeld. Dat vinden wij teleurstellend. Wij hadden gehoopt op meer”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

  Lees meer over "Funderingsaanpak veenweidegebied"
 5. Natte natuur
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 21 september 2022

  Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten

  Polderkades zijn straks vrijwel niet meer nodig bij de Hegewarren. De veenweidepolder Hegewarren bij Oudega (Sm.) wordt veranderd in een natuur- en recreatiegebied, waarbij water de hoofdrol krijgt. De zeven boeren die er nu nog zitten worden verplaatst. Een nieuwe vaarweg naar Drachten door de Hegewarren krijgt geen steun van Provinciale Staten op 21 september 2022.

  Lees meer over "Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten"
 6. Windmolen
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 20 april 2022

  Op zoek naar nieuw perspectief Hegewarren

  Sinds de inpoldering in de jaren ‘70 is de Hegewarren ruim een halve meter gezakt. Het huidige waterbeheer en landgebruik biedt daarmee geen duurzaam toekomstperspectief. Provinciale Staten hebben in 2019 besloten om opdracht te geven voor het verkennen van een nieuwe inrichting van de Hegewarren. De voorgenomen gebiedsontwikkeling, met hogere waterpeilen, heeft ingrijpende gevolgen voor de huidige bewoners en gebruikers van de Hegewarren. Tijdens de Statenvergadering liggen er twee varianten voor: ‘Polderaquarel’ en ‘Open en natuurlijk’.

  Lees meer over "Op zoek naar nieuw perspectief Hegewarren"
 7. Groote Veenpolder Rob de Wind vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 1 oktober 2021

  Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden

  Wat is de stand van zaken aangaande de verzakkende huizen in het veengebied bij Wolvega? De fundering van deze huizen is zodanig aangetast dat er direct actie nodig is. Acht partijen (GL, PvdD, SP, D66, FNP, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) willen weten of er goed onderzoek is gedaan naar de hoogwatercircuits, die de huizen hadden moeten beschermen tegen de lage waterpeilen in de gebieden ernaast. Ze willen weten wat Gedeputeerde Staten en het Wetterskip gaan doen. Ook willen de partijen duidelijkheid over de afspraken met het Wetterskip rond de financiering van deelname aan het landelijk fonds funderingsherstel.

  Lees meer over "Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden"
 8. Veenweide vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 26 mei 2021

  Maatwerk in Veenweideprogramma 2021-2030

  Stap voor stap gaat de provincie aan de slag in het veenweidegebied. De afgelopen jaren zijn er diverse proefprojecten in gang gezet. Met het nieuwe plan wil de provincie de bodemdaling verminderen en de uitstoot van broeikasgassen af laten nemen. Daarnaast moeten de boeren in het gebied een duurzaam toekomstperspectief hebben en wordt het watersysteem klimaatbestendig ingericht. De ChristenUnie wil geen verdere peilverlagingen meer en de bewoners met ernstige schade aan funderingen zo snel mogelijk helpen.

  Lees meer over "Maatwerk in Veenweideprogramma 2021-2030"
 9. Funderingsschade vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 19 mei 2021

  Fonds voor funderingsschade

  De afgelopen tijd hebben bewoners uit de veenweidegebieden de noodklok geluid. Na decennia van praten en plannen maken is de maat vol. Begrijpelijk. Sommige huizen zijn zo verzwakt door de aangetaste funderingen, dat het gevaar oplevert. Wat bewoners willen is hulp. “Niet door onderzoeken, commissies of loketten, maar direct”, zegt een bewoner met funderingsschade. 

  Lees meer over "Fonds voor funderingsschade"
 10. Groote Veenpolder Rob de Wind vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 10 februari 2021

  Overleg met funderingsgedupeerden uit de Groote Veenpolder

  Bewoners uit de Groote Veenpolder willen een oplossing voor hun huis wat steeds meer verzakt. Zij zijn ervan overtuigd dat de problemen komen door een laag waterpeil in de polder, sloten die dichtgegooid worden en de droge zomers. Zowel bij de landelijke als provinciale politiek vragen zij aandacht voor een herstelplan. De ChristenUnie vindt de funderingsproblemen in de Groote Veenpolder schrijnend.

  Lees meer over "Overleg met funderingsgedupeerden uit de Groote Veenpolder"