Nieuws

Nieuws

Dromen voor Fryslân

statenfoto's 017zaterdag 01 juli 2017 13:56 De Kadernota voor de Begroting van 2018 is het moment waarop de fracties belangrijke punten naar voren kunnen brengen. Voor de ChristenUnie zijn dat economie, duurzaamheid, Fryslân en de Mienskip. Fractievoorzitter Wiebo de Vries waarschuwde voor toenemende spanning tussen wat de markt vraagt en wat scholen leveren. In het bijzonder geldt dat voor de bouw, een belangrijke sector voor Fryslân. Er staan inmiddels ruim 1700 vacatures open. ‘Er zijn ongeveer 18.000 werklozen in Fryslân. Kan dat aantal door omscholing nog verder dalen,’ vroeg De Vries zich af. lees verder
Labels

De Welle moet zwembad blijven voor iedereen

zwembad De Wellezaterdag 01 juli 2017 12:15 Doelgroepen die nu gebruik maken van zwembad De Welle in Drachten, moeten ook welkom zijn in het nieuwe zwembad dat de gemeente Smallingerland wil bouwen. Daarvoor pleitte de ChristenUnie woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten. De provincie betaalt fors mee aan de nieuwbouw. Van de totale kosten van 20 miljoen, neemt Fryslân de helft voor zijn rekening. De Welle moet met de nieuwbouw nog beter topsporters bedienen. lees verder
Labels

Gesprek over sociaal ondernemen

sociaal ondernemenzaterdag 01 juli 2017 12:15 De ChristenUnie zal binnenkort met gedeputeerde De Rouwe in gesprek gaan over hoe sociaal ondernemerschap in Fryslân gestimuleerd kan worden. Die toezegging kreeg fractievoorzitter Wiebo de Vries tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 op woensdag 28 juni. Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie. lees verder
Labels

Duurzaam Fryslân kan niet zonder opslag van schone energie

zonnepanelen op boerderijwoensdag 28 juni 2017 18:46 Fryslân moet werk maken van de opslag van schone energie. Dat vindt Wiebo de Vries, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten van Fryslân. Hij wil daarvoor € 1 miljoen beschikbaar stellen in de provinciale begroting. Particulieren kunnen daarmee subsidie krijgen voor een kwart van de aanschafkosten voor batterijen voor de opslag van energie. lees verder
Labels

ChristenUnie wil proef met hyperloop in Noord-Nederland

hyperloopdinsdag 27 juni 2017 11:26 De ChristenUnie in de Friese Staten wil dat Noord-Nederland testregio wordt voor de snelle Hyperloop trein. Met de trein kunnen goederen en personen razendsnel vervoerd worden. De fractie dient daarvoor een motie in tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 in de Friese Staten op 28 juni. lees verder
Labels

Meer nieuws

Nieuwsarchief