Wat doet de Provinciale Unie?

De provincie is de schakel tussen het gemeentebestuur en de rijksoverheid. De ChristenUnie is op provinciaal niveau georganiseerd in 12 Provinciale Unies. De Provinciale Unie is het samenwerkingsverband van alle lokale ChristenUnies in een provincie. De Provinciale Unies bevorderen de realisatie van de doelstellingen van de ChristenUnie op provinciaal niveau.

De taken van de Provinciale Unie Fryslân zijn op hoofdlijnen:

  • het deelnemen aan provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen binnen de provincie Fryslân met een vastgesteld politiek programma, en het voeren van provinciale (verkiezings)campagnes om (toekomstige) kiezers te informeren over- en te betrekken bij de politiek van de ChristenUnie en hen te bewegen te stemmen op de ChristenUnie bij verkiezingen
  • het oprichten en ondersteunen van lokale ChristenUnies in alle gemeenten binnen de provincie Fryslân
  • het regelmatig informeren van de leden van de betrokken lokale ChristenUnies m.b.t. de politiek van de Provinciale Unie
  • het bevorderen van de deelname van leden in de provincie Fryslân aan politieke discussies, studiebijeenkomsten, cursussen en trainingen van de ChristenUnie
  • het houden van Provinciale Unie vergaderingen met de ChristenUnieleden uit Fryslân en vertegenwoordigers van de lokale Friese ChristenUnies