Nieuws van het bestuur

ChristenUnie in het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Balk, 31 maart 2023

Voor mensen die het nieuws op Omrop Fryslân volgen zal het geen nieuws zijn, maar om te zorgen dat iedereen er van op de hoogte is laten we als bestuur weten dat vandaag bekend is geworden dat onze fractie in de college-onderhandelingen als een van de deelnemende partijen aan de coalitie uit de bus is gekomen. Dat is een opsteker voor onze fractie en onze partij!
We zijn daar erg dankbaar voor!

In de komende weken wordt het coalitieprogramma geschreven, worden de portefeuilles verdeeld, en zal ook door de andere deelnemende partijen worden bepaald en bekend gemaakt wie hun gedeputeerden worden. Voor onze fractie zal Matthijs de Vries gedeputeerde worden. Dat betekent dat de kandidaten die onder hem op de lijst staan naar boven opschuiven. Margreet Jonker wordt fractievoorzitter, Jantsje van der Veen komt als nummer twee in Provinciale Staten en Petra Ellens en Douwe van Oosten worden beide commissielid.

De Ledenraad heeft de kandidaatslijsten voor PS en WS vastgesteld

Op 15 september 2022 heeft de ledenraad van de ChristenUnie Fryslân de kandidatenlijsten voor de verkiezingen 2023 van Provinciale Staten Fryslân en Wetterskip-Fryslân vastgesteld. De lijsten zijn hiermee openbaar en voor u in te zien. 

OP 12 januari 2023 heeft de ledenraad de kandidatenlijst van PS aangepast n.a.v. van een aantal mutaties. In die vergadering is ook het verkiezingsprogramma van PS vastgesteld.