Nieuws van het bestuur

Wijzigingen in de samenstelling van onze Statenfractie

Jantsje van der Veen keert niet terug in de Statenfractie

14 oktober 2023

Als bestuur van de Provinciale Unie werden we helaas door Jantsje van der Veen op de hoogte gesteld van haar besluit niet terug te keren in de Statenfractie. Zij schrijft daarover het volgende:

Door de schorsing van Margreet Jonker rolde ik eind juli onbedoeld en onvoorbereid in de functie van fractievoorzitter, met alle politieke verantwoordelijkheden die daarbij horen. Als fractievoorzitter kreeg ik begin september onverwacht een actieve rol toegeschoven in de procedure die er speelt rondom Margreet. Er werd van mij, onder hoge tijdsdruk, een inhoudelijk oordeel gevraagd over de positie van een naaste collega. Alhoewel ik inhoudelijk achter het genomen besluit sta, heeft de positie waarin ik (ondanks mijn nog kwetsbare gezondheid) door die beslissing ben gebracht mij beschadigd. Dit staat een goede terugkeer binnen de provinciale ChristenUnie in de weg. Daarom heb ik mijn ontslag ingediend bij commissaris Brok. Mijn gewaardeerde collega’s binnen de Statenfractie wens ik alle rust en wijsheid toe om hun politiek werk voort te kunnen zetten. Ik bid hen daarbij Gods zegen toe.

Als bestuur van de Provinciale Unie vinden we het pijnlijk om te zien welke impact de situatie rondom het onderzoek naar Statenlid Margreet Jonker heeft gehad op plaatsvervangend fractievoorzitter Jantsje van der Veen. Zij is door alle ontwikkelingen in een zeer kwetsbare en moeilijke positie terechtgekomen. Dat is vanuit de aard van de situatie helaas niet te voorkomen geweest, maar het valt ons zwaar dat hierdoor een zeer gewaardeerd Statenlid geen andere optie heeft gezien dan haar ontslag in te dienen. Dit betekent dat Petra Ellens de fractie zal blijven leiden. Wij willen Jantsje bedanken voor al haar werk en willen haar toewensen dat ze op een nieuwe plek opnieuw haar talenten dienstbaar zal kunnen maken aan de Friese mienskip.