Berichten geschreven door Wiebo de Vries

 1. Visserij
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 12 juli 2022

  Garnalenvissers in de knel

  Niet vanwege een fout in de rekensystematiek Aerius als het aan een aantal partijen in Provinciale Staten van Fryslân ligt! Het lijkt erop dat deze fout niet zal worden hersteld voordat een nieuwe vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet moet worden beoordeeld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom roepen wij samen met CDA, VVD, FNP en lid Goudzwaard, Gedeputeerde Staten op om actie te ondernemen.

  Lees meer over "Garnalenvissers in de knel"

  Labels:

 2. Provinciehuis Leeuwarden
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 29 juni 2022

  Kadernota 2023 in het teken van bezuinigingen

  In deze coalitieperiode is er veel gebeurd. De coronacrisis, gevolgen van de oorlog in Oekraïne en ook de stikstofcrisis laten hun sporen na in Fryslân. Ook raakt het spaargeld van de provincie op. Dat geeft reden om te bezuinigen in 2023. ChristenUnie Fryslân vindt ook dat er bezuinigt moet worden. De wijze waarop laat te wensen over. “Wij zijn teleurgesteld dat we niet betrokken zijn bij het maken van keuzes waarop bezuinigd gaat worden”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

  Lees meer over "Kadernota 2023 in het teken van bezuinigingen"
 3. Muurbloem
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 25 mei 2022

  Uitvoeringsprogramma stikstof

  Om de natuur te herstellen is de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn of Stikstofwet) ingegaan. Deze wet geeft de opdracht voor een programma van maatregelen om die reductie te bereiken en de natuur te herstellen. Provincie Fryslân heeft in kaart gebracht hoe zij de stikstofuitstoot wil terugbrengen. Dit staat omschreven in het uitvoeringsprogramma Stikstof. Provinciale Staten debatteren over dit programma op 25 mei 2022 en geven hun wensen en bedenkingen aan. ChristenUnie uit stevige kritiek op de plannen en dient een motie van treurnis in.

  Lees meer over "Uitvoeringsprogramma stikstof"
 4. Thialf ijsstadion vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 16 februari 2022

  Geld voor zonnepanelen Thialf

  De zonnepanelen op het dak van ijsstadion Thialf zijn sinds eind mei 2020 uitgeschakeld. De zonnepanelen zijn uitgezet vanwege mogelijk risico op brandgevaar. De verzekeraar wil het niet verzekeren. Door brandwerende stroken op het dak aan te leggen is het probleem met de verzekering opgelost en mogen de zonnepanelen weer aan. Voor het brandveilig maken wordt vier ton gevraagd van de provincie. De ChristenUnie vindt dat er veel tijd verloren is gegaan, door de omstandigheden. Statenlid Wiebo de Vries: “Voordat we definitief instemmen willen we graag van de gedeputeerde weten of we met deze investering ook een daadwerkelijk te verzekeren Thialf terugkrijgen.”

  Lees meer over "Geld voor zonnepanelen Thialf"

  Labels:

 5. Schotse hooglanders vk
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 27 januari 2022

  Verbazing over plan duurzame landbouw op Ameland

  Ameland zou een geschikt startgebied zijn om de landbouwsector te verduurzamen.
  De gedeputeerde doet het aanbod om hier als eerste te werken aan de nieuwe natuur- en stikstofdoelen. De elf boeren op Ameland weten van niets en lezen uit de krant dat er plannen zijn. Ze reageren verbaasd. De provinciale fracties ChristenUnie en CDA willen opheldering en stellen hierover schriftelijke vragen.

  Lees meer over "Verbazing over plan duurzame landbouw op Ameland"
 6. Zonnepanelen op land vk
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 26 januari 2022

  Energieprogramma weinig concreet

  We gebruiken iedere dag energie; om onze huizen te verwarmen, onze telefoons en laptops te kunnen gebruiken, onze auto’s te laten rijden, om eten klaar te maken en nog meer. De verwachting is dat we de komende jaren meer energie gaan verbruiken. Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst? Het Energieprogramma laat zien op welke wijze de provincie een bijdrage wil leveren aan een duurzame toekomst. De ChristenUnie is teleurgesteld over de inhoud van dit Energieprogramma. Er worden weinig tot geen doelen gesteld en als ze al gesteld worden zijn ze niet concreet. Aan het begin van de Statenvergadering stelt Wiebo de Vries voor om dit onderwerp van de agenda af te halen. “Het Energieprogramma wat nu voor ligt, is nog niet af”, zegt hij.

  Lees meer over "Energieprogramma weinig concreet"
 7. Electrische auto VK.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 26 januari 2022

  Vervolgopdracht voor Fûns foar Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

  Het Fûns foar Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is een provinciaal fonds dat de omslag naar duurzame energie aan moet jagen. Kansrijke en innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie, die in de reguliere kapitaalmarkt niet van de grond komen vanwege hogere risico’s, worden door middel van dit fonds vooruitgeholpen. Nu er een nieuw Energieprogramma voorligt, worden de uitgangspunten van het FSFE hierop aangepast. 

  Lees meer over "Vervolgopdracht voor Fûns foar Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)"
 8. Operatie VK.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 28 december 2021

  ChristenUnie wil hartzorg kinderen behouden voor Noord-Nederland

  Het UMC Groningen dreigt haar plek voor complexe hartzorg te verliezen. Dat deelde de demissionaire minister recent mee aan het Groninger ziekenhuis. Plan is om de hartzorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Bij het UMCG heerst verbijstering. De ChristenUnie in Fryslân, en ook in de noordelijke provincies, trekken daarom aan de bel. Fractievoorzitter Wiebo de Vries: “Deze beslissing heeft grote gevolgen voor alle betreffende kinderen én hun ouders. Naast een groter risico als gevolg van te late behandeling, zal een patiënt gemiddeld meer dan 200 km moeten reizen voor behandeling.”

  Lees meer over "ChristenUnie wil hartzorg kinderen behouden voor Noord-Nederland"

  Labels: ,

 9. Thialf ijsstadion vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 10 november 2021

  Opnieuw geld naar Thialf

  De ChristenUnie is kritisch over het vrijgeven van geld voor ijsstadion Thialf. Tijdens het begrotingsdebat op 10 november jl. komt de ChristenUnie met het voorstel om de structurele bijdrage van € 542.000 voor Thialf voor vijf jaar uit de begroting 2022 te halen. “Wij vinden dat het geld alleen op voorwaarde vrijgegeven kan worden, dat het Rijk ook komt met geld. Daar gaan de coalitiepartijen niet mee akkoord. Statenlid Wiebo de Vries vindt de financiële situatie zeer zorgelijk. “Technisch gezien is Thialf al failliet”, zegt hij tijdens de vergadering.

  Lees meer over "Opnieuw geld naar Thialf"

  Labels: ,

 10. hummel vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 27 oktober 2021

  Initiatiefvoorstel: Naar een schone en gezonde leefomgeving

  Meerdere partijen in de Staten komen met een voorstel om het gebruik van pesticiden in
  Fryslân af te bouwen. Hiervoor dienen zij een initiatiefvoorstel in. De ChristenUnie wil ook naar een schone en gezonde leefomgeving maar plaatst kanttekeningen bij dit voorstel. “Wij vinden de probleemstelling dat er nog veel gebruik gemaakt wordt van giftige bestrijdingsmiddelen, voorbij gaat aan de resultaten die er de afgelopen jaren in de landbouw zijn gemaakt. De sector heeft een sterke reductie laten zien”, zegt Statenlid Wiebo de Vries tijdens het debat op 27 oktober jl. over dit initiatief.

  Lees meer over "Initiatiefvoorstel: Naar een schone en gezonde leefomgeving"