Nieuws

Nieuws

ChristenUnie stelt vragen over stopzetten subsidie Kunstmaand Ameland

kunstmand Amelanddonderdag 19 april 2018 15:41 De ChristenUnie snapt niets van het besluit van Gedeputeerde Staten de subsidie aan Kunstmaand Ameland per 2019 stop te zetten. ‘De herijking van cultuurbeleid is nog bezig,’ zegt Reitze Douma. ‘Dit vinden wij nogal voorbarig.’ De ChristenUnie stelt er vragen over aan GS. lees verder
Labels

CU: Kan Fries elektriciteitsnetwerk alle duurzame energie uit zon wel aan?

zonneparkdinsdag 17 april 2018 18:23 Duurzaam opgewekte zonne-energie uit zonneparken kan op termijn een probleem opleveren voor het elektriciteitsnetwerk in Fryslân. De netwerkbeheerder moet zonneparken aansluiten op het netwerk, maar hoeft de opgewekte energie niet af te nemen als de maximale capaciteit van het net is bereikt. Dat dreigt al in Groningen en Drenthe. Daar waarschuwen netwerkbeheerders voor nieuwe zonneparken. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân vraagt gedeputeerde Schrier of ook Fryslân dit risico loopt en wat er gedaan kan worden om dat scenario te voorkomen. lees verder
Labels

Statenfracties streven met initiatiefvoorstel trendbreuk na voor natuurherstel

werkbezoek 004maandag 16 april 2018 21:00 LEEUWARDEN – Een integrale aanpak om de balans tussen landbouw, natuur en milieu te herstellen. Dat is wat 50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en Partij voor de Dieren met hun initiatiefvoorstel beogen. “Het Friese landschap en de natuur staan onder druk”, stellen Statenleden Jan Waterlander, Reitze Douma, Margreet Mulder, Retze van der Honing, Hetty Janssen en Rinie van der Zanden. “We zien de veenweide verdrogen, het aantal insecten en weidevogels teruglopen. Er is sprake van landschapspijn, een toename in predatoren en een jaarlijks terugkerend ganzenprobleem. Problemen die wijzen op een disbalans in de natuur.” lees verder
Labels

Op werkbezoek bij Rewini in Drachten

IMG_20180411_111413donderdag 12 april 2018 16:43 Wie Rewini (voorheen Van Gansewinkel) in Drachten een afvalbedrijf noemt, wordt direct gecorrigeerd door de manager gevaarlijke stoffen Haye de Boer. ‘We zijn een grondstoffenbedrijf,’ zegt hij. ‘We zijn een belangrijke speler in de circulaire kringloop. Dat is onze business’. Onlangs stelde de ChristenUnie in de Staten kritische vragen naar aanleiding van geconstateerde overtredingen bij Rewini. ‘Dan moet je ook ter plekke willen kijken hoe het zit’, zegt fractievoorzitter Wiebo de Vries. De fractie was er op werkbezoek op 11 april. lees verder
Labels

ChristenUnie pleit voor meer geld en versnelling Circulaire Economie

circulair fotodonderdag 29 maart 2018 16:17 De ChristenUnie wil dat Fryslân zich volop inzet om de Friese economie circulair te maken. Onlangs werd Fryslân tot meest kansrijke regio uitgeroepen voor circulaire economie. ‘Dat schept verplichtingen,' zegt Wiebo de Vries, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten van Fryslân. ‘Het heeft alles te maken met goed beheer van Gods schepping.’ De Staten spraken woensdag 28 maart over de beleidsbrief Circulaire Economie. De ChristenUnie vindt dat er op alle fronten nog een schepje bovenop kan. lees verder
Labels

Meer nieuws

Nieuwsarchief