Berichten geschreven door Douwe van Oosten

 1. aldeboarndedeelenVK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 7 februari 2024

  Werkbezoek gebiedscommissie Aldeboarn - De Deelen

  Hoe is het mogelijk om in een veenweidegebied in het ‘Lege Midden’, met in eerste instantie opgaven als bodemdaling en CO2-uitstoot, een gebiedsproces op gang te brengen wat integraal het gehele gebied verbetert? Tijdens een Statenbreed werkbezoek krijgt de fractie van de ChristenUnie inzicht in het verleden, de successen en de toekomst met haar knelpunten van het gebiedsproces Aldeboarn- De Deelen.

  Lees meer over "Werkbezoek gebiedscommissie Aldeboarn - De Deelen"
 2. NS trein 4056 bij Grou-Jirnsum vierkant.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 1 februari 2024

  Daluren en twee vervoerders

  Naar aanleiding van een brief van een betrokken inwoner over het gebruik van het dalurenabonnement in de trein stelt de ChristenUnie fractie vragen aan het Friese college van Gedeputeerde Staten. Door een verplichte overstap in Leeuwarden en twee verschillende vervoerders in Fryslân is het voor gebruikers waarvoor hun treinreis elders in Fryslân begint niet mogelijk het volledige traject gebruik te maken van het daluren abonnement.

  Lees meer over "Daluren en twee vervoerders"
 3. friese vlag VK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 31 januari 2024

  Iepen MienskipsFûns 2024-2027

  Fryslân do libbest, do libbest as in hert. Tijdens simmer 2000 zingen Piter Wilkens en de Kast deze tekst. Het is veelzeggend over hoe de Friezen zich met elkaar verbonden weten via de mienskip.  De verbondenheid die door de vele vrijwilligers en mienskipsinitiatieven kracht en vorm aan Fryslân geven. Het IMF wil juist dat stimuleren. In de provinciale staten van januari worden de nieuwe kaders vastgesteld voor de periode 2024-2027. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het IMF blijft voortbestaan om zo een impuls te kunnen blijven geven aan de brede welvaart en het welzijn in Fryslân. 

  Lees meer over "Iepen MienskipsFûns 2024-2027"

  Labels: ,

 4. RotondeVK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 13 december 2023

  Zorgen over onveilige oversteek bij Dokkum

  De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel pleiten al langer voor de aanleg van een fietstunnel bij de McDonalds in Dokkum en nu roert ook de Friese politiek zich in de discussie. De ChristenUnie en andere partijen delen deze zorgen en stelllen vragen aan het provinciebestuur. In de vragen wordt verwezen naar een bericht van RTV NOF, waarin beide gemeenten aangeven dat de oversteekplaats waar veel middelbare scholieren gebruik van maken erg onveilig is. De gemeenten zouden wel mee willen helpen, maar de weg is van de provincie. Daarom willen de partijen van het college weten wat mogelijke oplossingen zijn en of de provincie hierover in gesprek is met de gemeenten. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de veiligheid voor de Friese fietsers en welke projecten financiert provincie Fryslan (mee)? En waarop wordt de keuze om wel of niet te investeren gebaseerd? 

  Lees meer over "Zorgen over onveilige oversteek bij Dokkum"
 5. Trein bij Deinum
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 12 december 2023

  ChristenUnie wil proactieve inzet voor toekomstige bereikbaarheid Fryslân

  De ChristenUnie en het CDA in Fryslân stellen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de staat van de Friese spoortrajecten. De fracties willen weten wat de inzet van het college zal zijn om Fryslân in de toekomst ook bereikbaar te houden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de baanlichamen onder het Friese spoor niet aan de veiligheidseisen voldoen wanneer er meer, zwaarder en sneller treinverkeer over de trajecten gaat.

  Lees meer over "ChristenUnie wil proactieve inzet voor toekomstige bereikbaarheid Fryslân"
 6. bankbiljetten
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 8 november 2023

  Begroting 2024

  De ChristenUnie vindt de begroting 2024 een reële begroting, die recht doet aan de afspraken die gemaakt zijn in het Bestuursakkoord 2023-2027 en aan de beperkingen die de financiële situatie van de provincie kent. Tijdens de begrotingsbehandeling vraagt de ChristenUnie steun voor de Kunstacademie Friesland.

  Lees meer over "Begroting 2024"

  Labels: ,