Berichten over Weidevogels

  1. RJH_3050.Bernita vk.jpg
    1. Wiebo de Vries
    Door Wiebo de Vries op 21 april 2021

    Betere monitoring van weidevogels

    De afgelopen jaren is het niet gelukt om de achteruitgang van het aantal weidevogels te stoppen. Om deze dalende lijn om te buigen scherpt de provincie het beleid aan. De ChristenUnie is kritisch op het nieuwe beleid en wil dat er een betere monitoring plaatsvindt op basis van geschikte hectares grasland en het in kaart brengen van de predatoren in het gebied.

    Lees meer over "Betere monitoring van weidevogels"
  2. Boerenprotest vk.jpg
    1. Wiebo de Vries
    Door Wiebo de Vries op 24 maart 2021

    ChristenUnie vraagt spoeddebat aan

    Wat ging er mis met de concept-omgevingsverordening? Friese boeren zijn boos omdat zij niet meer zomaar hun land op mogen. Zij moeten, voordat zij werkzaamheden uitvoeren, hun land laten controleren door een vogeldeskundige op nesten. ChristenUnie vraagt een debat aan omdat er onrust is, wantrouwen en de zoveelste maatregel.

    Lees meer over "ChristenUnie vraagt spoeddebat aan"
  3. Grutto.jpg
    1. Wiebo de Vries
    Door Wiebo de Vries op 5 maart 2021

    Ga voor een positieve aanpak van de zorgplicht weidevogels

    Het voornemen van de provincie om de zorgplicht voor weidevogels aan te scherpen in de omgevingsverordening en actief te gaan controleren, levert talloze boze reacties op bij boeren. En niet alleen zij zien het absoluut niet zitten: ook de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) wordt er bepaald niet enthousiast van. De relatie tussen nazorgers en boeren komt hiermee onder druk te staan, vrezen zij. Nazorgers, waar er toch al te weinig van zijn, zullen afhaken en de weidevogels zijn de dupe.

    Lees meer over "Ga voor een positieve aanpak van de zorgplicht weidevogels"
  4. Grutto.jpg
    1. Wiebo de Vries
    Door Wiebo de Vries op 12 februari 2021

    Zorgen over nieuwe regels weidevogelbeheer

    Via LTO Noord is naar buiten gebracht dat de provincie werkt aan nieuwe regels voor handhaving van de zorgplicht voor weidevogels. Deze regels zorgen voor onrust bij boeren. De ChristenUnie krijgt ook vragen van leden over deze nieuwe regels. Door het stellen van schriftelijke vragen wil de fractie weten of er overleg is geweest met het werkveld.

    Lees meer over "Zorgen over nieuwe regels weidevogelbeheer"