Berichten over Faunabeheer

 1. Damhert vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 26 mei 2021

  Slagvaardiger Faunabeheer

  Soms veroorzaken dieren schade aan de natuur, aan landbouwgewassen of leveren ze gevaar op voor de verkeersveiligheid. Het terugdringen van schade door dieren vraagt een grote inspanning van alle betrokkenen. Zowel als het gaat om het treffen van preventieve maatregelen als het organiseren en uitvoeren van beheer. De Faunabeheereenheid Fryslân (FBE) voert het beleid van de provincie uit. De fractie van de ChristenUnie merkt dat het lang duurt voordat er besluitvorming plaatsvindt door de FBE en dat er soms helemaal geen besluit valt. “Dit moat oars”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

  Lees meer over "Slagvaardiger Faunabeheer"

  Labels: