Berichten over openbaar vervoer

 1. NS trein 4056 bij Grou-Jirnsum vierkant.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 1 februari 2024

  Daluren en twee vervoerders

  Naar aanleiding van een brief van een betrokken inwoner over het gebruik van het dalurenabonnement in de trein stelt de ChristenUnie fractie vragen aan het Friese college van Gedeputeerde Staten. Door een verplichte overstap in Leeuwarden en twee verschillende vervoerders in Fryslân is het voor gebruikers waarvoor hun treinreis elders in Fryslân begint niet mogelijk het volledige traject gebruik te maken van het daluren abonnement.

  Lees meer over "Daluren en twee vervoerders"
 2. Trein bij Deinum
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 12 december 2023

  ChristenUnie wil proactieve inzet voor toekomstige bereikbaarheid Fryslân

  De ChristenUnie en het CDA in Fryslân stellen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de staat van de Friese spoortrajecten. De fracties willen weten wat de inzet van het college zal zijn om Fryslân in de toekomst ook bereikbaar te houden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de baanlichamen onder het Friese spoor niet aan de veiligheidseisen voldoen wanneer er meer, zwaarder en sneller treinverkeer over de trajecten gaat.

  Lees meer over "ChristenUnie wil proactieve inzet voor toekomstige bereikbaarheid Fryslân"
 3. IMG_20181213_112832.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 28 maart 2023

  Rijk moet meer investeren in voorzieningen op het platteland

  Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen ging het in Fryslân veel over de basisvoorzieningen op het platteland. De ChristenUnie vraagt ook na de stembusstrijd aandacht voor dit thema. 

  Fryslân is voor sommigen een paradox: Friezen zijn gelukkig, terwijl hun inkomens lager liggen dan elders in Nederland. Om het geluk van de Friezen ook in de toekomst op peil te houden moet de overheid investeren in een basisvoorzieningenniveau, te beginnen bij een dekkend aanbod van huisartsen.

  Lees meer over "Rijk moet meer investeren in voorzieningen op het platteland"
 4. hierhorenbussenVK.jpeg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 13 maart 2023

  Hier horen bussen!

  Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf en lijsttrekker Matthijs de Vries komen samen met kandidaat Statenleden van de ChristenUnie opnieuw in actie om aandacht te vragen voor bereikbaarheid in de regio en het belang van goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de staat van het openbaar vervoer op het platteland. Dienstregelingen zijn uitgekleed, lijnen worden gestrekt waardoor de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van de dorpen onder druk staat. 

  Lees meer over "Hier horen bussen!"
 5. 03_vd Valk ondernemersontbijt_VK.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 13 maart 2023

  In gesprek met ondernemers en Stieneke van der Graaf

  Omdat het contact met ondernemers en politiek zeer waardevol is, organiseert de ChristenUnie haar 22e Fryske ondernemersontbijt bij van der Valk in Leeuwarden. Stieneke van der Graaf is aanwezig om met de ondernemers in gesprek te gaan over het belang van goede en goed onderhouden Friese infrastructuur en openbaar vervoer voor het ondernemersklimaat in de provincie. De aanwezige ondernemers hebben niet alleen veel vragen voor Stieneke, maar ook veel dingen die zij onder de aandacht van de Haagse politiek willen brengen. 

  Lees meer over "In gesprek met ondernemers en Stieneke van der Graaf"
 6. Thialf ijsstadion Heerenveen vierkant.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 3 maart 2023

  Campagne voor treinstop bij Thialf

  De Friese Statenfracties van de ChristenUnie en de PvdA strijden al jaren voor opening van station Thialf wanneer er wedstrijden of andere activiteiten plaatsvinden in het ijsstadion. Komend weekend voeren de lijsttrekkers van beide partijen campagne bij station Heerenveen om het signaal af te geven dat het treinstation dat al sinds 2015 gesloten is open moet bij grote schaatsevenementen.

  Lees meer over "Campagne voor treinstop bij Thialf"
 7. Bus Kootstertille vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 8 februari 2023

  Compenseer abonnementhouders automatisch voor OV-staking

  De Friese Statenfracties van de ChristenUnie en de PvdA vinden dat alle reizigers met een bus- of treinabonnement automatisch compensatie moet krijgen als hun bus of trein niet rijdt door stakingen.

  Deze week rijden veel bussen en treinen in de provincie niet vanwege stakingen in het regionale bus- en treinvervoer. Ook in januari werd er twee dagen gestaakt. De provincie betaalt de vervoerders niet voor ritten die door stakingen niet gereden worden.

  Lees meer over "Compenseer abonnementhouders automatisch voor OV-staking"
 8. Bushalte Blessum vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 24 oktober 2022

  Mienskip betrekken om het openbaar vervoer in stand te houden

  De bereikbaarheid van het platteland staat onder druk omdat het aantal reizigers dat gebruik maakt van de bus nog steeds lager is dan voor de coronapandemie. Samen met de PvdA vinden we het belangrijk dat de mienskip en de busvervoerder samen nadenken over het voorkomen van verschraling van het openbaar vervoer en het terugwinnen van de reizigers. We doen daarom woensdag tijdens Provinciale Staten het voorstel om de Friese mienskip uit te dagen om zelf met ideeën te komen die hun dorp of wijk bereikbaar houden, wanneer de lijnbus is verdwenen of dreigt te verdwijnen. Dat gebeurt tijdens het debat over de nota van uitgangspunten van de busconcessie 2024-2034, waar Provinciale Staten beslist over welke eisen in de aanbesteding komen te staan.

  Lees meer over "Mienskip betrekken om het openbaar vervoer in stand te houden"
 9. vloot doeksen.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 26 augustus 2022

  Werkbezoek rederij Doeksen

  Rederij Doeksen bestaat al meer dan honderd jaar. Het bedrijf verzorgt de overtocht van Harlingen naar de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland. De fractie van de ChristenUnie is benieuwd naar de effecten van de coronapandemie en brengt een bezoek op vrijdag 26 augustus. Ook wil de fractie weten hoe Rederij Doeksen aankijkt tegen de mogelijke overdracht van de Friese Waddenveren naar de provincie.

  Lees meer over "Werkbezoek rederij Doeksen"
 10. taxi waaksma vk .jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 1 juni 2022

  Werkbezoek taxibedrijf Waaksma

  De ChristenUnie maakt zich zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer in Fryslân. Nog altijd zijn de reizigersaantallen na corona nog niet op peil. Nu de coronasteun vanuit het Rijk stopt wordt een groot deel van het busvervoer in de provincie onrendabel. Opnieuw worden er lijnen geschrapt.

  Hoe kunnen we de mobiliteit behouden op het platteland? Daarover gaat Statenlid Matthijs de Vries in gesprek met Taxicentrale Waaksma.

  Lees meer over "Werkbezoek taxibedrijf Waaksma"