start

Nieuws

Interpellatiedebat over misstanden Centrale As

De Centrale Aswoensdag 15 februari 2017 17:41 IJzervlechters die werkten aan de Centrale As zijn onderbetaald, constateert vakbond FNV. Gedeputeerde Sietske Poepjes moet met een oplossing komen en daarvoor concrete toezeggingen doen, zo vindt de ChristenUnie. De afwachtende houding van de provincie staat woensdag ter discussie in Provinciale Staten. De ChristenUnie wil samen met de PvdA en SP weten wanneer de loontekorten uitbetaald worden. De partijen willen verder weten of dezelfde soort misstanden zich ook voordoen bij betontimmermannen. lees verder
Labels

CU en D66 willen weten waarom provincie Fryslân geld laat liggen

Winkelstraat banner economiewoensdag 15 februari 2017 16:31 Fryslân laat mogelijk Europees geld liggen voor ontslagen (winkel)personeel. Dat blijkt uit berichtgeving van Friese media. Het Europese fonds stelt subsidie beschikbaar voor scholing en begeleiding naar nieuw werk. Ontslagen winkelmedewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Fryslân maakt van dit fonds geen gebruik en loopt zo veel geld mis. De ChristenUnie en D66 willen van de gedeputeerde weten waarom er geen gebruik is gemaakt van het Europese Globaliseringsfonds. lees verder
Labels

CU pleit voor eigen evaluatie van transitie sociaal beleid

samendinsdag 14 februari 2017 15:22 De ChristenUnie wil dat de Provincie Fryslân gaat onderzoeken hoe de taken van de maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd na de overdracht ervan aan de Friese gemeenten. De ChristenUnie stelt dat voor in een motie tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 15 februari. lees verder
Labels

CU: Meer werk maken van sociaal ondernemerschap en opslag duurzame energie

zonnepanelen op boerderijdonderdag 09 februari 2017 16:34 De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil dat de Provincie meer werk maakt van sociaal ondernemerschap en het opslaan van duurzame energie. Daarvoor wil de fractie in totaal € 6 miljoen beschikbaar stellen. Sociaal ondernemen verschilt van regulier ondernemen omdat naast financiële winst ook maatschappelijke winst wordt nagestreefd. De ChristenUnie constateert op eigen onderzoek een gebrek aan kennis bij ondernemers. Beide onderwerpen brengt de ChristenUnie in als aanvulling op de Kadernota 2018. lees verder
Labels

Presentatie Friestalige verkiezingsprogramma

CU verkiezingsprogrammadinsdag 07 februari 2017 13:55 Het Friestalige verkiezingsprogramma werd uitgereikt aan Statenlid Ynze de Boer door Gerben Huisman. Het Landelijke ChristenUnie-programma werd op vrijdag 3 februari in Earnewâld gepresenteerd. lees verder
Labels

Laatste nieuws