start

Nieuws

Afscheid van Hepke

afscheid Hepke 1woensdag 19 juli 2017 22:15 Na twee jaar gaat fractiemedewerker Hepke Deelstra de fractie verlaten. We nemen met pijn in ons hart afscheid van hem. Tot september zal hij de fractie nog ondersteunen. Daarna vertrekt hij naar Necker Van Naem, een adviesbureau voor de overheid. lees verder
Labels

ChristenUnie verwacht weinig van ganzenaanpak Fryslan

ganswoensdag 12 juli 2017 22:09 Het aantal standganzen in Fryslân overtreft ruimschoots een gezonde ganzenstand. Met honderdduizenden veroorzaken ze grote schade aan landbouwgrond. Jaarlijks zo’n € 10 miljoen. Het verjagen van ganzen naar afgesproken foerageergebieden, zoals eerder is afgesproken, wil nog niet erg vlotten. Reden voor de provincie om een strenger beleid in te zetten. Dat houdt in dat het jaar rond ganzen worden bejaagd met alle middelen die wettelijk zijn toegestaan. Tevens worden boeren gevergd zich maximaal in te zetten om schade te minimaliseren. Op straffe van een boete. Voor de ChristenUnie gaat het allemaal te snel. Vooral omdat alle partijen ongelukkig zijn met het ingezette beleid. lees verder
Labels

Commissaris te gast bij fractie in Karmelklooster

bezoek CdK Brok aan fractie 6vrijdag 07 juli 2017 13:13 Commissaris van de Koning Arno Brok was op 6 juli te gast bij de fractie van de ChristenUnie.  Als locatie had de fractie het Karmelklooster in Drachten uitgezocht. In de prachtige binnentuin was er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en in ontspannen sfeer te leren kennen. lees verder
Labels

Dromen voor Fryslân

statenfoto's 017zaterdag 01 juli 2017 13:56 De Kadernota voor de Begroting van 2018 is het moment waarop de fracties belangrijke punten naar voren kunnen brengen. Voor de ChristenUnie zijn dat economie, duurzaamheid, Fryslân en de Mienskip. Fractievoorzitter Wiebo de Vries waarschuwde voor toenemende spanning tussen wat de markt vraagt en wat scholen leveren. In het bijzonder geldt dat voor de bouw, een belangrijke sector voor Fryslân. Er staan inmiddels ruim 1700 vacatures open. ‘Er zijn ongeveer 18.000 werklozen in Fryslân. Kan dat aantal door omscholing nog verder dalen,’ vroeg De Vries zich af. lees verder
Labels

De Welle moet zwembad blijven voor iedereen

zwembad De Wellezaterdag 01 juli 2017 12:15 Doelgroepen die nu gebruik maken van zwembad De Welle in Drachten, moeten ook welkom zijn in het nieuwe zwembad dat de gemeente Smallingerland wil bouwen. Daarvoor pleitte de ChristenUnie woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten. De provincie betaalt fors mee aan de nieuwbouw. Van de totale kosten van 20 miljoen, neemt Fryslân de helft voor zijn rekening. De Welle moet met de nieuwbouw nog beter topsporters bedienen. lees verder
Labels

Laatste nieuws