start

Nieuws

Provincies moeten eindelijk werk maken van noordelijk trajectabonnement

20180704_172333woensdag 04 juli 2018 11:08 Drie jaar geleden toonden de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe ambitie met het voornemen voor een trajectabonnement voor bus en trein in heel Noord-Nederland. Tot nu toe is daar weinig van terecht gekomen. De provincies moeten nu doorpakken. lees verder
Labels

Boeren en vogels

IMG-2448vrijdag 29 juni 2018 20:40 Gaan boeren en vogels samen? Ja, dat gaat prima als je je er maar voor inspant en als je als boer de noodzaak ervan inziet. 'Boeren' wordt dan een stuk leuker. Vrijdag 29 juni zijn veel mensen uitgenodigd op een presentatie van Agrarisch Collectief Waadrâne. lees verder
Labels

Ophogen budget circulaire economie

0017_004s_ahoc16woensdag 27 juni 2018 20:23 De ChristenUnie in de Friese Staten wil graag dat het budget voor circulaire economie wordt opgehoogd om het gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren.
De fractie dient daarvoor samen met de PvdA een amendement in tijdens de behandeling van de Kadernota 2019 op 27 juni. lees verder
Labels

Turbulente tijden

windmolenswoensdag 27 juni 2018 16:18 Het zijn turbulente tijden op het provinciehuis. Turbulent omdat de discussie over windturbines op de kop van de Afsluitdijk oplaait. Op de vergadering van 27 juni staat het provinciaal inpassingsplan ter besluitvorming op de agenda van de Provinciale Staten. Een lastige discussie waar de fractie van de ChristenUnie mee worstelt. lees verder
Labels

Schipper mag ik overvaren?

Haven en schipwoensdag 20 juni 2018 16:00 Vervoer over water blijft belangrijk en er vindt schaalvergroting plaats in de binnenvaart. Tijdens de Statenvergadering van 20 juni is opnieuw gesproken over de visie op de vaarwegen in Fryslân. Daarbij is ook de bereikbaarheid van de havens meegenomen. lees verder
Labels

Laatste nieuws