start

Nieuws

Meer circulaire economie in inkoop- en aanbestedingsbeleid

circulair fotovrijdag 01 december 2017 13:50 De ChristenUnie vindt dat Fryslân alles op alles moet zetten om de transitie te maken naar een circulaire economie.  Daarvoor zou de provincie ook circulair moeten inkopen en aanbesteden. Volgens fractievoorzitter Wiebo de Vries gaan circulair inkopen en aanbesteden een stuk verder dan de duurzame variant. 'Circulair is wel altijd duurzaam, maar andersom is dat niet het geval. In een circulaire economie is afval altijd grondstof voor nieuwe, hoogwaardige producten.' aldus De Vries. lees verder
Labels

Zorgen om afname van weidevogels

gruttovrijdag 01 december 2017 13:14 Het is maar zeer de vraag of Fryslân in 2020 nog 10.000 gruttoparen telt. Ook de andere weidevogels hebben het zwaar. Alleen in de weidevogelkerngebieden is er nog sprake van enige groei. Al met al een zorgelijk beeld, waar de ChristenUnie niet blij van wordt. In de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 29 november pleitte Richard Klerks namens de fractie voor grotere inzet, meer geld en meer onderzoek. Ook diende hij een motie in om te onderzoeken welke effecten het uitrijden van ruige mest kan hebben op de weidevogelstand. lees verder
Labels

Subsidieregeling Nul op de Meter is duur en weinig ambitieus

economievrijdag 01 december 2017 12:40 De € 250.000 euro die de provincie Fryslân beschikbaar heeft gesteld om woningen energieneutraal te maken is lang niet toereikend om iets te doen aan de realisatie van de ambitie Fryslân fossielvrij in 2050. Slecht 41 woningen kunnen met de subsidie worden aangepast. Om dat te kunnen bereiken moet een veelvoud aan woningen worden aangepakt, namelijk 8000 per jaar. Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen die de ChristenUnie onlangs stelde aan Gedeputeerde Staten. Het was reden voor de ChristenUnie om het college van GS hierover aan de tand te voelen tijdens de vergadering van PS op 29 november. lees verder
Labels

Zorgen bij CU om opheffen tussenstop op lijn Leeuwarden-Zwolle

ov foto's 003woensdag 29 november 2017 17:07 De intercity van NS naar Den Haag zal vanaf 10 december minder stops maken tussen Leeuwarden en Zwolle. De ChristenUnie maakt zich zorgen over deze verschraling van de dienstregeling. ‘Reizigers uit Grou-Irnsum, Akkrum en Wolvega moeten eerst met de stoptrein naar Heerenveen, Meppel of Zwolle en vervolgens overstappen op een intercity. Dat kost bijna een half uur extra reistijd,' zegt Ynze de Boer van de ChristenUnie. ‘Wij staan voor een goed openbaar vervoer. Een treinreis naar de Randstad kost nu al veel tijd. Dat wordt hiermee niet beter.’ lees verder
Labels
Verkeer & Vervoer

Werkbezoek aan Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland

IMG_20171122_112359donderdag 23 november 2017 11:41 Hoe blijft een gebied leefbaar en aantrekkelijk als het aantal jongeren afneemt, vergrijzing toeslaat en voorzieningen dichtgaan? Op die complexe vraag probeert Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN) een antwoord te krijgen. Reden voor de Statenfractie van de ChristenUnie om met de organisatie in gesprek te gaan. lees verder
Labels

Laatste nieuws