Berichten geschreven door Webredactie Christenunie Fryslân

 1. Omrop Fryslân gebouw
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 oktober 2022

  Werkbezoek Omrop Fryslân

  “Wij willen een verbinder zijn”, zegt Houkje Rijpstra, directeur-bestuurder van Stichting Omrop Fryslân. “De Fryske mienskip ferbine”. Samen met hoofdredacteur Ingrid Spijkers nodigt ze de Statenfracties uit voor een gesprek over het belang van de Friese Omroep voor de Friese taal en cultuur. Ook de financiële steun van de provincie komt aan de orde. De fractie van de ChristenUnie gaat op vrijdag 28 oktober op bezoek bij Omrop Fryslân in Leeuwarden.

  Lees meer over "Werkbezoek Omrop Fryslân"
 2. Ontbijt
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 25 oktober 2022

  Ondernemersontbijt over de toekomst van Fryslân

  Het contact met Friese ondernemers is waardevol en inspirerend voor de fractie. Zij nemen vanuit hun werkveld inzichten mee waar de ChristenUnie fractie voordeel mee doet. Tijdens het ondernemersontbijt op dinsdagochtend 25 oktober jl. in het provinciehuis te Leeuwarden wordt aan de ondernemers gevraagd welke ideeën zij hebben voor Fryslân. Hoe zien zij de toekomst van Fryslân? Ook wil de ChristenUnie fractie weten hoe zij tegen de ChristenUnie aankijken en waar de komende periode op in gezet moet worden.

  Lees meer over "Ondernemersontbijt over de toekomst van Fryslân"
 3. Piet Adema2
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 3 oktober 2022

  Piet Adema nieuwe minister van Landbouw

  Piet Adema is vanaf vandaag de nieuwe minister van Landbouw. Hij neemt namens de ChristenUnie de plek in van Henk Staghouwer. Adema was eerder gedeputeerde van de provincie Friesland, waarnemend burgemeester in Achtkarspelen, Tynaarlo en Borger-Odoorn en partijvoorzitter van de ChristenUnie. Momenteel is hij bestuurder en toezichthouder in de ondernemersbranche.

  Lees meer over "Piet Adema nieuwe minister van Landbouw"

  Labels:

 4. Veenstra
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 september 2022

  Werkbezoek melkveebedrijf Veenstra

  “De stip op de horizon mist”, zegt Gerke Jilt Veenstra. Hij nodigt de fractie van de ChristenUnie uit voor een gesprek over de landbouw. Samen met zijn vrouw en zoon hebben ze een melkveebedrijf in Damwâld. “De afgelopen vijf jaar hebben we alleen maar geïnvesteerd in dingen die moesten voor de regelgeving. We hebben belang bij een langetermijnvisie vanuit de overheid. Ook de derogatie (uitzonderingsregel voor het uitrijden van meer dierlijke mest), die er nu af gaat, is een klap voor de hele sector.”

  Lees meer over "Werkbezoek melkveebedrijf Veenstra"
 5. vaststellen kandidatenlijst.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 15 september 2022

  ChristenUnie Fryslân stelt de kandidatenlijsten vast voor de verkiezingen in 2023 van Provinciale Staten en Wetterskip

  In de ledenvergadering van donderdag 15 september zijn de kandidatenlijsten vastgesteld voor Provinciaal Staten en voor het Wetterskip Fryslân. De voordracht van de selectiecommissie is door het Uniebestuur voorgelegd aan de ledenvergadering en deze heeft die ongewijzigd vastgesteld.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân stelt de kandidatenlijsten vast voor de verkiezingen in 2023 van Provinciale Staten en Wetterskip"
 6. TAF 3
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 9 september 2022

  Ontwikkelingen Gastvrij Fryslân 2028

  De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) is betrokken geweest bij de totstandkoming van de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Provinciale Staten hebben dit beleid in 2020 vastgesteld. Hoe staat het ervoor? De TAF nodigt de Statenleden uit voor een informerende bijeenkomst op vrijdag 9 september in Wergea.

  Lees meer over "Ontwikkelingen Gastvrij Fryslân 2028"

  Labels: ,

 7. IJsselmeerkust
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 31 augustus 2022

  Werkbezoek IJsselmeerkust

  Van Lemmer tot aan de kop van de Afsluitdijk zijn er veel bezienswaardigheden. Door de provincie zijn alle verborgen schatten in beeld gebracht. Samen met de Statenleden maken we woensdag 31 augustus een bus- en fietstocht langs de kust die rijk is aan cultuur en erfgoed.

  Lees meer over "Werkbezoek IJsselmeerkust"
 8. Brandaris
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 27 augustus 2022

  Werkbezoek culturele instellingen Terschelling

  De provincie Fryslân stelt elk jaar subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Dit fonds is bedoelt om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Tijdens een werkbezoek aan Terschelling op zaterdag 27 augustus bezoeken we de Protestantse Gemeente ET-10, het Bunkermuseum en Museumreddingboot Terschelling. Hendrik van der Wielen, bestuurder bij ET-10 leidt ons rond langs diverse projecten op Terschelling.

  Lees meer over "Werkbezoek culturele instellingen Terschelling"
 9. Matthijs en Wiebo
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 26 augustus 2022

  Matthijs de Vries nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Fryslân

  Wiebo de Vries heeft met de ingang van het nieuwe politieke seizoen het fractievoorzitterschap overgedragen aan Matthijs de Vries. Matthijs is sinds 2019 Statenlid. Hij is tevens de beoogd lijsttrekker voor de komende provinciale verkiezingen.

  Lees meer over "Matthijs de Vries nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Fryslân"

  Labels:

 10. Corné Zorgdrager 2
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 26 augustus 2022

  Werkbezoek biologisch melkveebedrijf Zorgdrager

  Corné Zorgdrager uit Formerum boert samen met zijn vader op Terschelling. Ze hebben een biologisch melkveebedrijf met honderdtwintig melkkoeien en circa honderd hectare land. Tijdens een werkbezoek van de ChristenUnie fractie op 26 augustus aan de familie Zorgdrager, vertelt Corné over zijn bedrijf en wat hem bezig houdt.

  Lees meer over "Werkbezoek biologisch melkveebedrijf Zorgdrager"