Inbreng Kadernota: geef jongeren inspraak

Mensen vierkant.pngwoensdag 24 juni 2020 17:24

De coronacrisis heeft voor jongeren gevolgen. Wat vinden zij van de Friese aanpak? Statenlid Wiebo de Vries wil dat jongeren zo snel mogelijk inspraak krijgen over de besteding van de corona-hulpgelden van de provincie Fryslân.

 “Het is belangrijk om hen erbij te betrekken”, zegt Wiebo de Vries. Jongeren worden te weinig gehoord in deze crisis. Het kabinet deed eerder al een oproep om  jongeren praktisch aan de slag te laten gaan met de ideeën die er al zijn.

De provincie stelt in totaal 20 miljoen beschikbaar. In het herstelmaatregelenpakket 'Lok op 1: no en moarn' wordt geld beschikbaar gesteld voor het stimuleren van: de arbeidsmarkt, innovaties en een vitaal vestigingsklimaat. Dit geld is aanvullend op de herstelmaatregelen van het Rijk. Bij het besteden van de eerste 5 miljoen euro zijn de jongeren niet geraadpleegd. De Vries stelt voor om hen zo snel mogelijk actief te betrekken bij de plannen van de besteding van de resterende 15 miljoen euro. Ze zouden bijvoorbeeld mee kunnen denken en praten in de Friese Jeugdadviesraad (FJAR).

Hij dient hiervoor een verzoek in tijdens de bespreking van de Kadernota 2021 op 24 juni 2020. Het verzoek wordt met een ruime meerderheid aangenomen.

U kunt hier de bijdrage lezen van fractievoorzitter Wiebo de Vries.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie - Jongereninspraak in coronatijd.pdf63,6 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug