‘Lok op 1’ stopt niet bij de provinciegrens

Friese vlag 2.jpgwoensdag 26 februari 2020 16:45

Dit jaar vieren wij 75 jaar vrijheid. Wat mogen we dankbaar zijn dat wij al 75 jaar in een vrij land leven. In een prachtige provincie waar ‘lok op 1’ staat. Want zo luidt de titel van het bestuursakkoord van CDA, PvdA, VVD en FNP in Fryslân. Maar stopt ‘Lok op 1’ bij de provinciegrens?

De provincie Fryslân onderhoudt vriendschappelijke banden met de Chinese provincie Sichuan. In december 2019 stond er in de Volkskrant een artikel over de christelijke predikant Wang Yi. Hij is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens het leiden van een ‘illegale kerk’ in de provincie Sichuan.

De veroordeling is een inbreuk op de vrijheid van religie en daarmee een schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die zowel door Nederland als China is ondertekend. De provincie Fryslân onderhoudt vriendschappelijke banden met de provincie Sichuan. In dat kader heeft onze fractie in december schriftelijke vragen gesteld aan het college. De antwoorden van 13 februari stelden mij teleur.

Uitgaande van de nieuwsberichten, deelt het college de mening dat hier sprake is van inbreuk op de vrijheid van religie en schending van de rechten van de mens. Het college is bereid om zich publiekelijk uit te spreken tegen deze veroordeling en deze situatie te bespreken met het bestuur van Sichuan, maar houdt één slag om de arm in de beantwoording: ‘als de situatie zich aandient’.

‘Als de situatie zich aandient’. Ik las die woorden vanuit de ogen van dominee Wang Yi. Hoe zou hij dit antwoord lezen? Zou hij zich gesteund voelen door het Friese college of teleurgesteld zijn? Zet het college voor deze predikant Lok op 1? Afgelopen zondag stond tijdens de dienst van mijn kerkelijke gemeente Mattheus 5 vers 6 centraal. “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.”

Die uitspraak van Jezus betekent dat wij een opdracht hebben om onrecht tegen te gaan. Het is een opdracht die voor ons allemaal geldt, of we gelovig zijn of niet. Deze opdracht wordt namelijk bevestigd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wang Yi is een groot onrecht aangedaan door de Chinese overheid. Het is onze opdracht om daar iets tegen te doen. Het aanspreken van het bestuur van Sichuan, op basis van de vriendschappelijke band en een gezamenlijke Universele Verklaring, is daarbij een belangrijk en duidelijk gebaar.

De komende maanden herdenken wij de slachtoffers van de oorlog en vieren wij onze vrijheid. Op 15 april komen Provinciale Staten in een speciale bijeenkomst bijeen voor deze viering. Laten we die gelegenheid benutten om ons als Gedeputeerde en Provinciale Staten publiekelijk uit te spreken tegen de veroordeling van Wang Yi. Niet omdat de ChristenUnie dat zo graag wil maar omdat we een gezamenlijke opdracht hebben om onrecht tegen te gaan. Lok op 1 stopt niet bij de grens van onze provincie en dat kunnen we laten zien!  

Matthijs de Vries,
Statenlid ChristenUnie Fryslân

Labels

« Terug