Verdeling van de opbrengsten van Windpark Fryslân

Windmolens op land2.jpgwoensdag 26 februari 2020 14:31

Het windpark is er nog niet, toch praten de Staten over hoe de toekomstige opbrengsten van Windpark Fryslân besteed kunnen worden. Provinciale Staten vergaderen 26 februari 2020 over het voorstel.

Het gaat om een verdeling op hoofdlijnen. In 2021 worden de precieze criteria bekend. Vanaf 2022 verwacht de provincie de eerste opbrengsten.

Windpark Fryslân wil:

  • de verduurzaming van de Friese energiehuishouding stimuleren;
  • de werkgelegenheid, hier in het bijzonder langs de IJsselmeerkust en in de toeristisch-recreatieve sector te bevorderen; en
  • projecten die de lokale duurzaamheid en leefbaarheid verhogen te bevorderen.

In het voorstel wat nu voor ligt wil de provincie de opbrengsten verdelen tussen: 1/3 rendement op eigen vermogen, 1/3 IJsselmeerkust en 1/3 stimuleren verduurzaming dorpen en wijken.

De fractie van de ChristenUnie vindt de opgave om dorpen en wijken te stimuleren om in de komende jaren duurzaam te worden belangrijk. Zo belangrijk dat het vraagt om een structurele inzet van de provincie. Deze inzet kan geborgd worden door een extra minimaal bedrag te bestemmen. Tijdens de vergadering dient de ChristenUnie dit voorstel in. Het voorstel haalt het niet.

Labels

« Terug