Meer flexibiliteit bij huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus

sociale huurwoningendinsdag 27 januari 2015 09:27

Het huisvesten van vluchtelingen met een erkende vluchtelingenstatus is al jaar en dag een probleem voor veel gemeenten. Iedere gemeente krijgt ermee te maken. De Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de provincie zich meer flexibel opstelt naar de gemeenten. In de huidige situatie bepaalt het aantal inwoners hoeveel statushouders een gemeente op moet nemen. De ChristenUnie is van mening dat ook andere criteria een rol moeten spelen.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat ruim een kwart van de gemeenten problemen voorziet met de huisvesting van vergunninghouders. Sommige gemeenten hebben wel woonruimte voor het aantal hen toegewezen vluchtelingen. In sommige gevallen zelfs wel meer. Andere  gemeenten komen in de problemen omdat ze te weinig sociale huurwoningen beschikbaar hebben. Als daar wachtlijsten voor zijn moeten eigen inwoners, die op die wachtlijst staan, in bepaalde gevallen voorrang verlenen aan binnenkomende vluchtelingen. Dat is voor de betrokkenen een wrange ervaring en zorgt mede voor weerstand tegen het opnemen van vluchtelingen. Uit diverse publicaties en uitzendingen blijkt dat een deel van de Nederlanders, op basis van terechte of onterechte aannames en ervaringen, moeite heeft met het opnemen van vluchtelingen. De ChristenUnie is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om deze weerstanden weg te nemen.
 
Daarom wil de ChristenUnie dat de verdeelsleutel minder strak wordt gehanteerd. Wij willen dat er ruimte komt voor onderlinge uitwisseling. Een gemeente met een tekort aan woningen voor vluchtelingen, zou (een deel van) zijn quotum moeten kunnen overdoen aan gemeenten met voldoende beschikbare woningen. Natuurlijk verschuift daarbij het hiervoor beschikbaar gestelde budget naar de gemeente die de woningen beschikbaar stelt. De provincie moet hierbij de regierol op zich nemen.
Hiermee kan worden voorkomen dat vluchtelingen bij voorbaat een valse start maken en met een scheef oog worden aangekeken als ze in een woning worden geplaatst waarvoor veel anderen op de wachtlijst staan.
 
De Statenfractie van de ChristenUnie stelt schriftelijk vragen aan GS. Ze wil inzicht in de situatie in Fryslân. Wij willen weten hoeveel statushouders er dit jaar in Fryslân moeten worden geplaatst. Welke gemeenten wel en welke niet kunnen voldoen aan de opdracht tot huisvesting van deze statushouders. En waaruit op dit moment de rol van de provincie bestaat en hoe die wordt ingevuld.
 
Ynze de Boer
Statenlid fractie ChristenUnie
 
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2015 2601 vragen statushouders38,9 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug

Archief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari