Antidiscriminatie en belangenbehartiging in de zorg moeten bij Provincie blijven

Verzorgingshuis vaagdonderdag 19 juni 2014 11:16

De ChristenUnie wil dat de Provincie zich blijft inzetten voor belangenbehartiging in de zorg. Ook antidiscriminatie is een taak van de Provincie en moet dat blijven. Dat betoogde Ynze de Boer tijdens de Statenvergadering van woensdag 18 juni. De meerderheid van de Staten vindt dat deze taken op termijn door de gemeenten kunnen worden uitgevoerd. De Boer heeft er een hard hoofd in: 'Gemeenten stelle no al dúdlik dat hja dizze taken net oernimme sille. Net omdat dit net mear nedich is, mar omdat it bûten harren wetlike taak fâlt'.

De Boer diende twee amendementen in om stuctureel geld vrij te maken voor de taken antidiscriminatie en belangenbehartiging in de zorg. Omdat beide amendementen geen meerderheid kregen, stemde de fractie van de ChirstenUnie tegen het voorstel om de sociale taken, uitgevoerd door diverse maatschappelijke organisaties, over te hevelen naar gemeenten.

Een meerderheid van de Staten koos ervoor nog drie jaar geld vrij te maken voor een aantal maatschappelijke organisaties. 'Dat is mooi, maar niet genoeg', vindt de ChristenUnie. 'Over twee jaar staan we opnieuw voor deze discussie.'

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2014 06-18 Amendement belangenbehartiging antidiscriminatie (2)44,9 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2014 06-18 Amendement belangenbehartiging zorg45,0 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug