Met de stofkam door regels rond weidevogelbeheer

werkbezoek 012woensdag 25 juni 2014 11:27

Boeren zijn erbij gebaat dat de regels rondom weidevogelbeheer en agrarisch natuurbeheer eenvoudig en beperkt zijn. Dat verleidt hen om mee te doen. Maar soms is het tegendeel het geval. Dat inspireerde de ChristenUnie om een motie in te dienen tijdens de vergadering van Provinciale Staten, om nog eens de stofkam door de regels te halen. De motie kreeg ruime steun.

Het vereenvoudigen van de regels rondom weidevogelbeheer en agrarisch natuurbeheer is een van de speerpunten in het 'Vijf puntenplan voor de landbouw' dat de ChristenUnie begin dit jaar presenteerde. Op basis van een rondgang bij diverse boeren constateerde fractievoorzitter Anja Haga dat de veelheid aan regels rondom agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer, boeren soms afschrikt. 'Terwijl ze het doel, namelijk goed zorgen voor de natuur en de vogels, een warm hart toedragen. Dat is jammer', zegt ze.

In dezelfde statenvergadering diende de ChristenUnie een motie in om te onderzoeken in hoeverre de methode 'Verkavelen voor Groei' in Fryslan kan worden toegepast. 'Verkavelen voor Groei' is een gebiedsgerichte verkavelingsaanpak ontwikkeld door LTO, DLG en het Kadaster. In andere provincies heeft het inzetten van deze methode geleid tot betere, snellere en goedkopere verkaveling. Ook deze motie werd door een meerderheid van de Staten ondersteund.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2014 06-18 motie weidevogelbeheer regelluw44,0 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2014 06-18 motie weidevogelbeheer verkavelen voor groei44,1 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug