Berichten geschreven door Webredactie Christenunie Fryslân

 1. LEADER bezoek VK
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 mei 2023

  Werkbezoek Streekwurk

  Als nieuw Statenlid is het naast inlezen op de verscheidene dossiers ook zaak om de provincie in te trekken. Margreet Jonker met leefbaarheid en recreatie&toerisme in portefeuille gaat daarom tijdens het werkbezoek van Streekwurk langs bij verschillende projecten om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. De projecten zijn uiteenlopend en ook de initiatiefnemers verschillen van ondernemers tot vrijwilligers in de dorpen. 

  Lees meer over "Werkbezoek Streekwurk"
 2. Idzegea ligboxenstal
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 mei 2023

  Werkbezoek Idzegea

  Idzegea is één van de ontwikkelgebieden in het Friese veenweidegebied. In Idzegea lopen verschillende proefprojecten. In het kader van het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) worden de nieuwe Statenleden bijgepraat over het gebiedsproces. Tijdens het werkbezoek op woensdag 17 mei jl. wordt een toelichting gegeven op de locatie van melkveehouderij Zeilstra te Gaastmeer. Ook vaart de groep per praam door het natuurgebied Ringwiel.

  Lees meer over "Werkbezoek Idzegea"
 3. Ontbijt
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 10 mei 2023

  Kennismaking LTO Noord

  LTO Noord, de belangenbehartiger van de agrarische sector, nodigt de nieuwe Statenleden uit voor een informele kennismaking. Op de voergang van regiobestuurder Jan Teade Kooistra in Eagum staat de tafel gedekt met heerlijke broodjes. Tijdens het ontbijt vertelt Jan Teade over de boerderij en over het bestuurswerk wat hij doet voor LTO Noord.

  Lees meer over "Kennismaking LTO Noord"

  Labels: ,

 4. Matthijs Margreet
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 29 maart 2023

  Installatie nieuwe Statenleden

  Nieuwe gezichten in de Staten. Ook bij de fractie van de ChristenUnie worden er nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Matthijs de Vries en Margreet Jonker leggen op woensdag 29 maart de eed af in de Statenzaal. Jantsje van der Veen wordt namens ChristenUnie geïnstalleerd als commissielid. 

  Lees meer over "Installatie nieuwe Statenleden"

  Labels:

 5. Wiebo lintje
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 maart 2023

  Afscheid Statenleden

  Voor de laatste keer zitten Wiebo de Vries en Lieuwe van der Pol in het Statenbankje op dinsdag 28 maart 2023. Na bijna 12 jaar in de Staten actief geweest te zijn neemt Wiebo de Vries afscheid. Hij krijgt een lintje voor zijn bijzondere bijdrage aan de samenleving. Ook Lieuwe van der Pol neemt afscheid van de Staten. ChristenUnie Fryslân is dankbaar voor het vele werk wat zij de afgelopen jaren mochten verzetten.

  Lees meer over "Afscheid Statenleden"

  Labels:

 6. 03_vd Valk ondernemersontbijt_VK.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 13 maart 2023

  In gesprek met ondernemers en Stieneke van der Graaf

  Omdat het contact met ondernemers en politiek zeer waardevol is, organiseert de ChristenUnie haar 22e Fryske ondernemersontbijt bij van der Valk in Leeuwarden. Stieneke van der Graaf is aanwezig om met de ondernemers in gesprek te gaan over het belang van goede en goed onderhouden Friese infrastructuur en openbaar vervoer voor het ondernemersklimaat in de provincie. De aanwezige ondernemers hebben niet alleen veel vragen voor Stieneke, maar ook veel dingen die zij onder de aandacht van de Haagse politiek willen brengen. 

  Lees meer over "In gesprek met ondernemers en Stieneke van der Graaf"
 7. Adema Matthijs gesprek stal (2).jpeg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 18 februari 2023

  Landbouwminister Piet Adema komt op tandem aan in Eastermar om verkiezingscampagne ChristenUnie in te luiden

  Matthijs de Vries, lijsttrekker en kandidaat gedeputeerde voor de ChristenUnie in Fryslân en minister van LNV Piet Adema komen samen op de tandem aan in Eastermar om de campagne van de ChristenUnie in Fryslân af te trappen. Het is tekenend voor de Friese tak van de ChristenUnie die zonder al te grote fratsen, realistisch, nuchter en eerlijk politiek wil bedrijven. Voorafgaand aan de campagnestart zijn de heren in gezelschap van lijstrekker voor de Eerste Kamer, Tineke Huizinga en de andere kandidaten op de kieslijst in gesprek met Cumela op het loon en grondverzetbedrijf Luimstra in Surhuizum. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan de Noardelike Fryske Wâlden waar ook boeren en de Vereniging Eastermar’s Lânsdouwe aansluiten bij de gesprekken in de stal in Eastermar.

  Lees meer over "Landbouwminister Piet Adema komt op tandem aan in Eastermar om verkiezingscampagne ChristenUnie in te luiden"
 8. Cumela
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 11 januari 2023

  Werkbezoek Cumela

  Cumala is de brancheorganisatie voor groen, grond en infra. Ze zijn een ledenorganisatie en behartigen de belangen van deze sector. Cumela telt in Fryslân circa 145 leden. Naar aanleiding van een inspraakreactie van Cumela over de nieuwe Omgevingsverordening komt de fractie van de ChristenUnie in contact met Cumela. Op woendag 11 januari 2023 bezoekt de fractie het bestuur van Cumela Friesland op locatie bij Cumela-lid Jelle Bijlsma in Gytsjerk.

  Lees meer over "Werkbezoek Cumela"

  Labels: ,

 9. Rondleiding Johannes van der Veer
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 7 december 2022

  Werkbezoek Agrarische Jongeren Friesland

  De Agrarische Jongeren Friesland (AJF) willen graag met de ChristenUnie in gesprek om te praten over het perspectief voor de landbouw. ‘Mei elkoar komme we fjierder’, luidt de titel van het visiedocument van AJF. De fractie bezoekt het bedrijf van Johannes van der Veer in Welsryp. Ook Nynke Broersma uit Damwâld is namens AJF aanwezig bij het gesprek op woensdag 7 december.

  Lees meer over "Werkbezoek Agrarische Jongeren Friesland"

  Labels: ,

 10. EKG Matthijs Wiebo
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 16 november 2022

  Werkbezoek Enerzjykoöperaasje Garyp

  Garijp gaat voor duurzaamheid. Met de opgewekte stroom afkomstig van het zonnepark in het dorp, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Maar dat is nog niet alles. Enerzjy Koöperaasje Garyp nodigt de Statenleden van de ChristenUnie uit om hen te informeren over het project: Zon-Wind-Opslag. Dit project is een volgende stap in de energietransitie voor Garyp.

  Lees meer over "Werkbezoek Enerzjykoöperaasje Garyp"