Berichten geschreven door Webredactie Christenunie Fryslân

 1. Thialf
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 13 september 2023

  Werkbezoek Thialf

  Nu het schaatsseizoen in Thialf weer is begonnen worden de Statenleden uitgenodigd voor een werkbezoek in het ijsstadion op woensdag 13 september 2023. Daarbij staat de financiële situatie van Thialf centraal. Ondanks een extra bijdrage van het Rijk, Topsport NOORD, NOC*NSF en de KNSB is het van belang dat de betrokken partijen en de aandeelhouders (Provincie Fryslân en gemeente Heerenveen) Thialf blijven ondersteunen.

  Lees meer over "Werkbezoek Thialf"

  Labels: ,

 2. Anja interview
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 augustus 2023

  Werkbezoek Waddenvereniging

  ChristenUnie Europarlementariër Anja Haga uit Dokkum, trapt het politieke seizoen af in Harlingen bij de Waddenvereniging. Ook de Provinciale Statenfractie sluit aan bij dit bezoek. Anja Haga vindt dat het Wad meer bescherming als Natura-2000 gebied verdient.

  Lees meer over "Werkbezoek Waddenvereniging"
 3. Sloot
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 19 juli 2023

  Schriftelijke vragen over bevaarbaar maken Jorwerter Feart

  ‘Hoe de boot verdween uit Jorwert’, zou een mooie titel kunnen zijn voor een nieuw boek. De Jorwerter Feart is overwoekerd door waterplanten en daardoor onbevaarbaar geworden. Een vriendengroep uit Jorwert wil dat gemeente of It Wetterskip actie onderneemt. Dat blijft tot nu toe uit. ChristenUnie stelt samen met meerdere partijen uit Provinciale Staten schriftelijke vragen over dit onderwerp.

  Lees meer over "Schriftelijke vragen over bevaarbaar maken Jorwerter Feart"
 4. Hynders Firdgum
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 13 juli 2023

  Oparbeidzje foar Fryslân

  'Oparbeidzje foar Fryslân', zo heet het Bestuursakkoord 2023-2027 van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie in Fryslân. Als coalitiepartijen willen wij vooral naast de inwoners staan en bouwen aan vertrouwen. Samen aan de slag!

  Lees meer over "Oparbeidzje foar Fryslân"

  Labels:

 5. Installatie Jantsje van der Veen
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 12 juli 2023

  Beëdiging Jantsje van der Veen als Statenlid

  Jantsje van der Veen uit Eastermar is woensdag 12 juli 2023 door de Commissaris van de Koning Brok beëdigd als Statenlid voor de ChristenUnie Fryslân. Zij mag nu plaats nemen in de Statenzaal en vervangt tijdelijk Margreet Jonker. Jantsje van der Veen is sinds maart dit jaar commissielid van de Provinciale Staten voor de ChristenUnie. Hiervoor was zij 8 jaar raadslid in de gemeente Tytsjerksteradiel. 

  Lees meer over "Beëdiging Jantsje van der Veen als Statenlid"

  Labels:

 6. voorkant provinciehuis 002
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 7 juli 2023

  Fryslân heeft een bestuursakkoord!

  Wij zijn verheugd u op de hoogte te brengen van het feit dat de onderhandelende partijen BBB-CDA-FNP en ChristenUnie een akkoord voor Fryslân hebben bereikt. In deze korte maar zeer intensieve periode van onderhandelen met de FNP ligt er een akkoord op tafel waar wij ons als ChristenUnie goed in herkennen. Een groot aantal speerpunten uit ons verkiezingsprogramma hebben een mooie plek gekregen in het bestuursakkoord.

  Lees meer over "Fryslân heeft een bestuursakkoord!"
 7. voorkant provinciehuis 002

  Coalitievorming verder met FNP

  Eerder deze week moesten we u op de hoogte brengen van het teleurstellende bericht dat de PvdA zich, na het mondeling sluiten van een akkoord, op de valreep had teruggetrokken uit de nieuw te vormen coalitie. We willen u bedanken voor uw zegenwensen en uw gebeden gedurende de afgelopen dagen.

  De ChristenUnie voelt zich onverminderd verantwoordelijk voor het vormen van een nieuw Fries bestuur, samen met BBB en CDA. Er zijn donderdag onder leiding van onze broeder Chris Stoffer van de SGP met zowel de VVD als de FNP constructieve gesprekken gevoerd. Het advies van informateur Chris Stoffer is om verder te gaan met de FNP. Deze partij heeft op dit moment de beste papieren om aan te sluiten bij het motorblok BBB, CDA en ChristenUnie.

  Lees meer over "Coalitievorming verder met FNP"
 8. De Hegewarren
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 14 juni 2023

  Werkbezoek polder De Hegewarren

  Veenpolder De Hegewarren is erg laag gelegen. De veenpolder wordt voornamelijk gebruikt voor landbouwactiviteiten. Doordat het waterpeil laag is verdroogt het veen. De provincie heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van dit gebied. Vorig jaar is er besloten om het gebied anders in te richten. De fractie van de ChristenUnie brengt woensdag 14 juni 2023 een werkbezoek aan de polder en ziet hoe het gebiedsontwikkelingsproces opgestart is.

  Lees meer over "Werkbezoek polder De Hegewarren"
 9. beëdiging Petra Ellens VK
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 31 mei 2023

  Installatie tweede commissielid

  In de Statenvergadering van mei wordt de fractie versterkt met Petra Ellens. Zij is geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning door het afleggen van de eed. "Sa wier helpe my God almachtig" Met de komst van Petra zijn alle plekken in de fractie gevuld en zijn we weer op volle sterkte. We hebben voor de komende jaar een prachtig team om het Christelijk Sociaal geluid te laten klinken. 

  Lees meer over "Installatie tweede commissielid"

  Labels:

 10. DNA
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 24 mei 2023

  Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk

  De Afsluitdijk beschermt ons al 90 jaar tegen de kracht van het water. De versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk is in volle gang. De waterkering wordt weer klaargemaakt voor de toekomst. Tijdens een werkbezoek aan De Nieuwe Afsluitdijk krijgen de Statenleden beeld bij de verschillende projecten die daar lopen. De nieuwe vismigratierivier zorgt ervoor dat de vissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer, heen en terug kunnen zwemmen.

  Lees meer over "Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk"