Uitkomst Guozzebelied

Brandgans
Petra Ellens
Door Petra Ellens op 20 maart 2024 om 18:00

Uitkomst Guozzebelied

De Provinciale Statenvergadering van 20 maart staan in het teken van de ganzen. Specifieker besluiten de Staten over het beleid van de opvang, behoud en schade van de ganzen in Fryslân voor de komende tien jaar. De uitkomst van het besluit en de vele moties is omvangrijk. Statenlid Petra Ellens is tevreden met het grootste gedeelte van de uitkomst, maar benadrukt het belang van een evaluatie van het beleid na twee jaar: “mochten de maatregelen toch niet helpen, dan zullen we aandringen op kostenbesparende maatregelen.”

Dat Fryslân veel ganzen kent, zowel in het trekseizoen als het gehele jaar door (standgans), is bekend. Met name de schade veroorzaakt door ganzen neemt de afgelopen jaren fors toe. Tot bijna 13 miljoen in 2023. Dit is deels te wijten aan de stijgende grasprijs, maar ook deels aan beleid wat herziening kan gebruiken.

De uitkomst van de vergadering omtrent de ganzen kort samengevat: er wordt gekozen voor ‘gans in balans’ met goede schadevergoeding voor landeigenaren, een ganzencoördinator, robuuste foerageergebieden, restitutie van leges en een schadedossier. Dit laatste is van belang om de vraatschade van ganzen goed in beeld te krijgen. Meten is weten. Al met al is het een behoorlijke investering van 1.6 miljoen per jaar voor het nieuwe beleid.

De ChristenUniefractie is blij dat er nu voortvarende beleid ligt voor de aanpak van de ganzen. Echter moeten al deze maatregelen gefinancierd worden vanuit het Natuurpact, waarvan de gelden ook hard nodig zijn voor de inrichting en uitbreiding van natuurgebieden in Fryslân. Er moet voorzichtig worden omgegaan met dit geld. Daarom is het cruciaal dat de maatregelen ook daadwerkelijk kostenbesparend werken op lange termijn. Om deze reden hebben wij -samen met het CDA- sterk aangedrongen op een evaluatie na twee jaar. Mochten de maatregelen niet effectief blijken, dan zal het noodzakelijk zijn het beleid en bepaalde, dure maatregelen te herzien.

Labels: , , ,