CU: onderzoek mogelijkheid voor steun aan MFC Hantum

Hantumdinsdag 06 januari 2015 14:59

De Statenfractie van de ChristenUnie wil van Gedeputeerde Staten weten of er mogelijkheden zijn om het initiatief te ondersteunen van de 4H dorpen Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure om een klein Multifuctioneel centrum (MFC) te bouwen. De dorpen willen dit MFC bouwen ter vervanging van vier oude gebouwen in de dorpen. Het initiatief wordt breed gedragen door de bevolking.

In een brief aan GS schetsen de bewoners van de dorpen een ontwikkeling die al in 2005 is ingezet om – uitgedaagd door de Friese politiek – te komen met plannen voor het project ‘de Nije Maaie’ met als resultaat het plan voor een nieuwe MFC. Van diverse kanten werd aangegeven dat het project goede kans maakte voor subsidie uit de NUON-middelen. Groot was de teleurstelling toen een afwijzing volgde.

De ChristenUnie wil weten welke mogelijkheden de provincie heeft om dergelijke ‘initiatieven van onderop’  financieel en/of inhoudelijk te ondersteunen. Ook vraagt de CU of de communicatie over eventuele financiële steun vanaf het begin wel helder en eenduidig  is geweest.

De ChristenUnie staat positief tegenover initiatieven die het hoofd bieden aan verdere krimp en leegloop van dorpen. 'In Noordoost Fryslân speelt dat behoorlijk. Projecten zoals deze van de 4H gemeenten hebben een positief effect op de leefbaarheid. Daar  willen we ons voor inzetten,' zegt Wiebo de Vries van de ChristenUnie.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
1501-05 SV 4H-dorpen (2)527,4 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug