Natuer mei de Mienskip van start

bird-4198001_960_7202.jpgwoensdag 10 juli 2019 11:49

De biodiversiteit gaat steeds verder achteruit. Het gaat slechter met de bijen, vlinders en weidevogels in Fryslân. Dat moet stoppen. De uitdaging, om nieuwe natuur te ontwikkelen, gaat de provincie aan met negen Friese natuur- en landbouworganisaties.

Deze organisaties* hebben de handen ineen geslagen en een plan gemaakt, genoemd ‘Natuer mei de Mienskip’ om de biodiversiteit te herstellen en nieuwe natuur te vormen. Hierbij kunnen álle inwoners van Fryslân natuur gaan beheren. Agrariërs, zowel als particulieren en natuurorganisaties.  Door de mienskip er meer bij te betrekken, kan beter worden ingespeeld op de behoeften die er zijn in een gebied. Ook kan er zo meer natuur worden gerealiseerd voor hetzelfde geld.

Het aanleggen van natuur is een kostbare en langdurige operatie. De Staten hebben op 10 juli het besluit genomen dat Natuer mei de Mienskip van start kan gaan. De nieuwe werkwijze wordt de komende twee jaar getoetst met drie proefprojecten. Daarna wordt bekeken of de hele natuuropgave volgens deze nieuwe werkwijze wordt opgepakt.  Het is wel van belang dat het budget van 79 miljoen beschikbaar blijft voor natuurontwikkeling door Natuer mei de Mienskip. Mocht dat anders worden, dan willen de Staten hierover kunnen beslissen. 

Vanwege geldgebrek is vorig jaar een stop gezet op aankoop van nieuwe natuur. De ChristenUnie heeft toen gepleit voor een paar uitzonderingen. Dat lukte toen niet maar nu wel.   

*It Fryske Gea, LTO-Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, Friese Milieu Federatie, Feriening Biologyske Boeren Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Labels

« Terug