Met de voeten in de klei

Tineke de Vries 2.jpgwoensdag 26 juni 2019 16:26

Vanuit Fryslân gaan de aardappelen de hele wereld over. Ook de pootaardappelen van maatschap Jensma-de Vries. De fractie van de ChristenUnie brengt woensdag 26 juni een bezoek aan het akkerbouwbedrijf in Hallum en staat letterlijk met beide voeten in de klei. Tijdens de rondleiding wordt de fractie bijgepraat over de ontwikkelingen in de akkerbouwsector.

Het bedrijf van Gosse en Tineke is een familiebedrijf. Beide kinderen werken mee in het bedrijf en willen het bedrijf in de toekomst voortzetten. Met z’n vieren zijn ze een goed team en kunnen ze de werkzaamheden behappen. Het bedrijf teelt pootaardappelen, suikerbieten en graan. De pootaardappelen zijn de hoofdtak. De afgelopen jaren is het bedrijf gegroeid. In 1993 kochten ze een tweede boerderij erbij en verdubbelden ze in grond. De komende jaren richt het bedrijf zich op het verbeteren van de processen.

Na de koffie en taart op deze bijzondere dag, want Tineke is jarig, gaat de fractie het veld in. We kijken allereerst in de loods bij de aardappelsorteermachine en de koelcellen. Tineke vertelt dat dit haar afdeling is. Zij is ‘chef van de loods’ als ze aardappels gaan rooien. De aardappelkisten zijn leeg en schoon en wachten op de nieuwe oogst. Buiten steekt Tineke de rooigreep de grond in en kijken we hoe de pootaardappelen er voor staan. De grond is droog. Toch hebben de poters het goed gedaan. We praten nog door over de klimaatverandering en de gevolgen van de verzilting. Ook hebben we het over Holwerd aan zee, een project dichtbij Hallum, dat ook voor de boeren in dat gebied impact heeft.

Een geslaagde ochtend waarbij de fractie bijgepraat is en met eigen ogen heeft gezien hoe prachtig de gewassen erbij staan. De ChristenUnie zet zich in voor een waardevolle schepping, kringlooplandbouw en een eerlijke prijs voor de boer.

Labels

« Terug