Op bezoek bij Energiesprong Súdwest-Fryslân

20181017_113145 4woensdag 17 oktober 2018 22:06

Hoe werk je stap voor stap toe naar een energie neutrale woning? Hoe kun je comfortabeler wonen zonder hoge woonlasten? De Statenfractie van de ChristenUnie is benieuwd hoe de gemeente Súdwest-Fryslân de mensen in beweging heeft gekregen om hun huis te verduurzamen. Tijdens een werkbezoek op woensdag 17 oktober 2018 wordt de fractie geïnformeerd over de uitvoering van een uniek project.

De fractie wordt verwelkomd door de projectleiders Amel Jafaar en Johan Lukkes van Energiesprong Súdwest-Fryslân.
Het project heeft als doel:

  • het versnellen van energiebesparing bij bestaande koopwoningen;
  • in 2030 zijn alle koopwoningen energieneutraal.

De gemeente organiseert en betaalt alleen de voorlichtingsbijeenkomsten en is verder onafhankelijk adviseur. Woningeigenaren die interesse hebben, krijgen gratis advies. De adviseur koppelt hen aan een van de bedrijven die geselecteerd zijn door de gemeente. Het belang van de bewoner staat voorop. Het is maatwerk. De adviseur sluit aan op wat de klanten willen en houdt rekening met hun financiële mogelijkheden.

Statenlid Wiebo de Vries vindt dat verduurzaming niet alleen over de financiën moet gaan. Het belang voor het milieu staat voorop. Daar moet meer op ingezet worden. Hoe laten we de aarde achter voor ons nageslacht? Hij wil nog van Energiesprong weten wat de provincie meer kan doen. Johan Lukkes zou graag zien dat er een visie komt op het aanpakken van particuliere woningen. Hij geeft aan dat er vaak gezegd wordt: ‘De markt moet het doen, maar dat werkt niet.’ Gemeenten en provincie moeten meer de regie nemen. Bij het project Energiesprong heeft dat zijn vruchten afgeworpen.  

Het project is succesvol en effectief. Elk jaar worden 400 woningen verduurzaamd. Dat komt door continuïteit in het programma, een onafhankelijk advies in de startfase, begeleiding in het traject en een goed en betrouwbaar aanbod van bedrijven. Energiesprong laat zien, dat door slimme samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven er helemaal geen subsidies nodig zijn voor het treffen van duurzame maatregelen.

Labels

« Terug