Ontbijten met ondernemers bij KookNzo

KookNzo2dinsdag 18 september 2018 12:22

Het is nog vroeg als ondernemers en fractie aankomen bij KookNzo in Donkerbroek. Tijdens het 9e ondernemersontbijt op 18 september is er gelegenheid om input te leveren voor het verkiezingsprogramma. Wat heeft de fractie in de afgelopen drie jaar betekend voor het bedrijfsleven? Wat willen de ondernemers de ChristenUnie meegeven voor het verkiezingsprogramma?

Bestuursvoorzitter Margo de Vries leidt de discussie. Op grote witte vellen zijn de hoofdonderdelen benoemd. Wat  te zeggen over ruimte en water, natuur en landbouw, energie en klimaat, mens en samenleving? Al gauw worden en bijna overal geeltjes geplakt met ideeën. Het is fijn dat er meegedacht wordt. De inbreng wordt verzameld en besproken.
De ondernemers missen visie vanuit de provincie. Ook staat de provincie soms te ver af. Daarnaast zou het voor bedrijven goed zijn om één contactpersoon te hebben bij de provincie.

Erik en Yvonne Klos zijn de vaste cateraars van het ondernemersontbijt. Op 13 april jl. hebben zij een nieuw pand betrokken aan de Oude Tramweg en in dat mooie pand wordt een heerlijk ontbijt genuttigd. KookNzo verzorgt ook buffetten, barbecues of feestcatering op locatie. http://kooknzo.nl/

Het volgende ontbijt is op dinsdagmorgen 4 december. Wilt u ook een keer deelnemen aan het ontbijt en andere christenondernemers ontmoeten dan kunt u zich via de mail christenunie@fryslan.frl aanmelden. Van harte welkom!

 

Labels
Ondernemersontbijt

« Terug