kerkentour: Rooms-Katholieke kerk Oosterwolde

Rooms Katholieke Kerk Oosterwoldemaandag 09 mei 2016 11:08

Oosterwolde - Zaterdagavond 7 mei jl. mocht ik in het kader van de kerkentour te gast zijn bij de RK Kerk De Heer Die Wederkomt aan de Quadoelenweg in Oosterwolde. De gemeenschap maakt onderdeel uit van de Parochie de Heilige Clara van Assisi.

Korte geschiedenis van de Rooms Katholieke Kerk in Oosterwolde

De voormalige parochie Oosterwolde is nog vrij jong. Pas na de tweede werereldoorlog vestigde zich een priester in Oosterwolde. Voordien was er sprake van zielzorg op bescheiden schaal voor mensen in de kampen Fochteloo en Appelscha en voor de katholieke patiënten in het sanatorium te Appelscha. In de oorlogsjaren waren er tevens katholieke evacués in onze streken. In 1946 werd besloten, ondanks het kleine aantal katholieken, een priester aan te stellen in Oosterwolde en omstreken.

Gezocht werd naar een geschikte locatie om te kerken. Uiteindelijk werd een huis met een schuur gekocht aan de Quadoelenweg. In 1977 werd de katholieke gemeenschap Oosterwolde officieel door de bisschop verheven tot parochie. De parochie groeide uit tot een parochie van zo'n 900 leden en bestond uit een samenwerkingsverband van Gorredijk, Oosterwolde, Drachten en Zorgvlied (het GODZ) met een pastoraal team, bestaande uit een priester en een pastoraal werkster.

Op 1 januari 2016 is de parochie Oosterwolde opgegaan in de nieuwe fusieparochie H.Clara van Assisi. Dit is een fusie tussen de parochies Gorredijk, Oosterwolde, Drachten en Zorgvlied, waarbij de voormalige parochies zijn gewijzigd in locatiegemeenschappen.

De dienst

Om even voor zevenen loop ik de kerkzaal binnen, waar zo’n 25 leden bijeen zijn gekomen om de zaterdagavondviering bij te wonen. De pastor Maurits Damsté meldt dat er veel leden afwezig zijn vanwege het mooie weer, boeren zijn veelal druk met het werk op het land, en een aantal mensen van de parochie deel nemen aan de bedevaart naar Lourdes.

De prediking handelt over de Openbaringen, een brief van Johannes. De pastor benoemt dat God het begin en het einde is, de alpha en de omega. In deze God mogen wij allen één zijn, als gezondenen door God. Erg mooi vond ik dat de pastor werk wil maken van de samenwerking met andere kerken en gelovigen. Eenheid is belangrijk in deze tijd. Deze eenheid kent volgens Damsté een drietal belangrijke pijlers:

  1. Alle mensen zijn één in het geloof. Niet begrenst door ruimte of tijd.
  2. We mogen geworteld zijn in God zelf. De eenheid weerspiegelt de eenheid van God (Vader, Zoon en Geest). We kunnen en mogen een volmaakte eenheid zijn, met toch onderlinge verschillen.
  3. De eenheid mogen we uitdragen als teken voor de wereld waarin we leven.

Kortom: als christenen zijn we één in God en dat geeft ons een belangrijke opdracht om deze eenheid uit te dragen.

Mooi dat ik deze dienst mee kon maken. Voor mij geen alledaagse bijeenkomst door de vele rituelen en tradities die de R-K Kerk kent. De dienst gaf weer voldoende inspiratie om de week mee te beginnen. 

Wiebo de Vries

Labels
Overdenking

« Terug

Reacties op 'kerkentour: Rooms-Katholieke kerk Oosterwolde'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.