CU vraagt scherpere ambitie voor economienota

economiewoensdag 24 februari 2016 15:54

Als een overheid een Economienota schrijft, dan moet daarin in ieder geval duidelijk worden wat de doelen zijn. De ChristenUnie is wat dat betreft niet tevreden met de Beleidsbrief Economie van de provincie Fryslân. Het gaat om veel geld, maar liefst € 300 miljoen, maar de doelstellingen zijn mager en lang niet in alle gevallen even helder. Verder blijft het onduidelijk hoe de Staten kunnen controleren of de doelstellingen uit de Beleidsbrief wel worden gehaald.

Het lijkt wel alsof het college van Gedeputeerde Staten zelf niet helemaal gelooft in de uitwerking van de Beleidsbrief Economie. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van export. Fryslân zou tussen de 12 en 15 procent meer kunnen exporteren dan nu het geval is. Maar GS zeggen tevreden te zijn als in 2020 de export is gegroeid naar 10 procent. Het college lijkt zich niet te willen branden aan een ruimere ambitie,' zegt Wiebo de Vries.

De ChristenUnie wil dat GS snel met een monitoringsmodel komen waarmee de Staten kunnen controleren of de doelstellingen uit de Beleidsbrief economie worden gehaald. Dat is er nu nog niet.

De Vries benadrukt in zijn bijdrage dat economiebeleid in eerste plaats ervoor moet zorgen dat elke inwoner van Fryslân de kans moet krijgen om zijn talenten optimaal te ontwikkelen. ‘Dit vraagt om een sterke economie en kansen voor eerlijk werk. Werkgevers en werknemers moeten de ruimte krijgen om op een eerlijke manier een redelijk inkomen te verwerven,’ citeerde hij uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Fryslân.

Labels

« Terug