CU: Onderzoek of goedkopere FUMO meer werk krijgt

fumodonderdag 26 november 2015 15:36

De inhuur van een medewerker van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) kost ruim € 86 per uur. In Groningen kost dezelfde medewerker slechts zeventig euro. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil dat onderzoek wordt gedaan of een lagere uurprijs leidt tot meer inhuur van FUMO-medewerkers. Tot nu toe draait de FUMO met verlies en moet de Provincie jaarlijks fors bijpassen om de begroting sluitend te maken. Een motie daarvoor kreeg steun van PvdA en D66 maar haalde het helaas niet. De Staten spraken woensdag 25 november over de FUMO.

De FUMO is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven. Vroeger deden de gemeenten het meeste daarvan zelf. Alleen grote en risicovolle bedrijven stonden onder toezicht van de Provincie. Na de vuurwerkramp in Enschede en de brand in een café in Volendam werd landelijk besloten dat vergunningverlening, toezicht en handhaving in één hand moesten komen. Elke regio zou daarom een Regionale UitvoeringsDienst (RUD) krijgen. In Fryslân werd dat de FUMO.

In 2012 was de FUMO een feit. In de jaren die volgden kampte de FUMO met opstartproblemen en kinderziektes. Gemeenten blijken niet bereid veel taken uit te besteden aan FUMO en beperken zich veelal tot verplichte basistaken. In het actieplan van de FUMO dat de Staten van Fryslân ter kennisname kregen, staan diverse maatregelen om het aantal declarabele uren van werknemers van de FUMO te verhogen. Zo moet een gezondere bedrijfsvoering ontstaan. Een van de maatregelen is ook om de inhuurprijs omlaag brengen.  

De ChristenUnie verbaast zich over het verschil in prijs van de inhuur van een FUMO medewerker en die van de Groninger RUD. 'Wij vinden het een onderzoek waard om te bekijken welk effect een lagere uurprijs heeft. Stel dat gemeenten daardoor meer bereid zijn extra taken bovenop de verplichte taken door de FUMO te laten uitvoeren dan heeft dat per saldo een gunstig effect,' verwacht Wiebo de Vries, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

De gedeputeerde meent echter dat een lagere prijs geen gunstig effect heeft op de totale afname van diensten van de FUMO. Hij vindt een onderzoek daarom niet nodig. De coalitiepartijen van CDA, SP, FNP en VVD stemden tegen de motie, evenals PVV en 50Plus.  

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2015 2511 Motie FUMO onderzoek naar lagere uurprijs157,4 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug