Leegstaande gebouwen geschikt maken voor vluchtelingen

leeg kantoorpand 5vrijdag 28 augustus 2015 13:12

De ChristenUnie Fryslân vraagt Gedeputeerde Staten te inventariseren hoeveel leegstaande gebouwen in de provincie geschikt kunnen worden gemaakt voor de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus. Kantoorpanden, bejaardentehuizen en misschien zelfs leegstaande agrarische gebouwen zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Onlangs deed Vluchtelingenwerk Nederland een oproep aan gemeenten om creatief te zijn in het vinden van oplossingen voor het nijpende huisvestingsprobleem voor asielzoekers die wel een status hebben gekregen, maar nog niet kunnen beschikken over woonruimte. In Fryslân kreeg 89 procent van deze groep een woning. Ruim tien procent wacht nog in het asielzoekerscentrum. ‘Dat is een onwenselijke situatie waar snel een einde aan moet komen,’ vindt Statenlid Ynze de Boer. ‘Als mensen een status krijgen, moeten ze zo snel mogelijk deel gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving. Dat gaat het beste als deze mensen in gewone wijken wonen, tussen andere Nederlanders. Maar als die woningen er onvoldoende zijn, dan kunnen leegstaande panden een tijdelijke oplossing bieden.’

De huisvesting van statushouders is in eerste instantie een gemeentelijke taak. Maar de Provincie kan daarbij helpen door waar mogelijk oplossingen aan te dragen en een helpende hand te bieden als het gaat om regelgeving of financiering. De ChristenUnie wil in beeld krijgen wat de rol van de Provincie zou kunnen zijn.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
antwoordbrief aan CU over leegstaande panden voor statushouders 20150930167,8 kBapplication/pdfdownload
SV 28082015 Leegstande panden voor statushouders-118,5 kBapplication/pdfdownload
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug