Brief over mogelijkheden voor lege agrarische gebouwen

boerderijvrijdag 26 september 2014 10:03

Leegstaande en verpauperde boerderijen doen afbreuk aan het landschap. De verwachting is dat door schaalvergroting in de landbouw in de toekomst meer boerderijen leeg zullen staan. Bedrijven en burgers zijn wel geïnteresseerd in de gebouwen, maar weten niet wat wel en niet mogelijk is. Daar moet verandering in komen.

Soms is er een regeling van kracht waarvan bedrijven en particulieren gebruik kunnen maken. De ChristenUnie wil dat graag inzichtelijk hebben en vroeg de gedeputeerde tijdens de vergadering van Provinciale Staten om een startnotitie waarin de problematiek wordt geschetst. Waar mensen tegenaan lopen bij functieverandering van een boerderij, maar ook welke mogelijkheden er zijn als het gaat om subsidie.

De gedeputeerde erkent de problematiek en beloofde de Staten met een brief te komen waarin een en ander is uitgewerkt.

Labels
Landbouw

« Terug