Opinie: geef duidelijkheid aan lokale windinitiatieven

DSCF2203vrijdag 13 december 2013 15:01

De ChristenUnie ziet windenergie als een belangrijke alternatieve bron voor elektrische energie. Windenergie is te verkiezen als energiebron boven de verdere ontwikkeling van kerncentrales of kolencentrales. Fryslân heeft op landelijk niveau de afspraak gemaakt dat ze 530 MW aan windenergie gaat realiseren. Wat de ChristenUnie betreft moet draagvlak van de lokale omgeving hierbij het uitgangspunt zijn. Helaas sluit Gedeputeerde Staten deze mogelijkheid uit door de regie over windenergie uit handen te geven.

De ChristenUnie ziet windenergie als een belangrijke alternatieve bron voor elektrische energie. Windenergie is te verkiezen als energiebron boven de verdere ontwikkeling van kerncentrales of kolencentrales. Fryslân heeft op landelijk niveau de afspraak gemaakt dat ze 530 MW aan windenergie gaat realiseren. Wat de ChristenUnie betreft moet draagvlak van de lokale omgeving hierbij het uitgangspunt zijn. Helaas sluit Gedeputeerde Staten deze mogelijkheid uit door de regie over windenergie uit handen te geven. 

Het college van Gedeputeerde Staten koerst op 400 MW aan windenergie in het IJsselmeer. Alles boven 100 MW is een bevoegdheid van het Rijk. Hiermee trekt het college eigenlijk haar handen af van windenergie en laat ze het over aan het rijk. Dat is niet waar de inwoners van Súdwest-Fryslân op zitten te wachten.  De gevolgen voor toerisme en natuur zijn onduidelijk en de plannen om omwonenden te laten profiteren van windmolens komen op losse schroeven. Wanneer het windpark in het IJsselmeer er eenmaal staat is er voor de provincie geen enkele noodzaak om wind op het vaste land toe te staan.  

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân reageerde voor de zomer van 2013 op het eerdere plan van de provincie om windmolens te plaatsen op de ‘Kop van de Afsluitdijk’. Súdwest-Fryslân wil geen grootschalig park in het IJsselmeer. Wel wil zij eventueel molens langs de Afsluitdijk en in een aantal kleinschalige clusters op het vaste land. Voor elk van deze kleine projecten moet draagvlak worden aangetoond. Verder wil de raad dat oude molens worden opgeruimd, eigenaren van woningen worden gecompenseerd voor waardedaling en dat lokale bevolking en dorpen financieel kunnen deelnemen in windparken. Door de huidige plannen van de provincie is de kans groot dat het hier niet van komt.  

Het Comité Hou Fryslân Mooi, de Friese Milieufederatie en het Platform Duurzaam Fryslân brengen momenteel precies in kaart welke initiatieven op het vaste land er zijn met draagvlak in de omgeving. Hoogstwaarschijnlijk komen zij boven de 600 MW aan initiatieven. In dorpen met dorpsmolens bestaat al draagvlak en verwacht men ook mee te kunnen liften in nieuwe projecten. De opbrengsten blijven hierdoor in de provincie. Wat de ChristenUnie betreft moet het college van GS nu al aangeven dat kleine clusters op het vaste land met draagvlak in de omgeving mogelijk blijven.  Wij roepen het college op recht te doen aan de inwoners van Fryslân en aan te sturen op het niet afgeven van de vergunning voor het Windpark in het IJsselmeer totdat duidelijk is wat er kleinschalig mogelijk is op het vaste land.

Als het college dit toezegt weten de drie organisaties zeker dat het rapport dat ze schrijven vervolgens ook daadwerkelijk wordt opgepakt. Zo kan ook Súdwest-Fryslân met initiatieven komen voor clusters op het vaste land waarvoor voldoende draagvlak bestaat en waarbij participatie mogelijk is. Zo krijgen omwonenden en dorpen de kans financieel deel te nemen. Zo krijgen omwonenden voldoende zicht op compensatie voor de verstoring van hun leefomgeving. Zo worden de belangen van de huidige molenbezitters geborgd en kunnen opbrengsten uit windenergie ingezet worden in ontwikkeling van betere en duurzamere opwekkingsvarianten. Zodat het uiteindelijke doel in zicht komt: een fossielvrije duurzame samenleving.

Anja Haga, Fractievoorzitter Statenfractie ChristenUnie Fryslân
Lieuwe van der Pol, Fractievoorzitter ChristenUnie Súdwest-Fryslân

Labels

« Terug

Reacties op 'Opinie: geef duidelijkheid aan lokale windinitiatieven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.