Jonge Friezen krijgen les over ús erfgoed ús taal en ús kultuer

Tresoar-logo_transparantwoensdag 23 januari 2013 17:13

Gedeputeerde Jannewietske de Vries heeft een motie van de ChristenUnie overgenomen waarin het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar wordt opgedragen een lesprogramma te ontwikkelen voor het basisonderwijs waarmee bij de scholen langs kan worden gegaan. De ChristenUnie pleitte hier al voor tijdens de commissie B en M in november toen de Beleidsnota Kultuer, taal en ûnderwiis 'Grinzen oer' op de agenda stond. Woensdag 23 januari moesten de Staten hierover hun oordeel geven.

Leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs worden door Tresoar uitgenodigd op de locatie in Leeuwarden. Maar niet alle scholen kunnen daaraan deelnemen, bijvoorbeeld vanwege de afstand naar Leeuwarden. In het rapport 'Grinzen oer' stelt de Provincie Fryslân dat het belangrijk is dat jongeren tijdens hun (basis)schooltijd in aanraking moeten komen met dagene wat Friezen bindt namelijk, onze geschiedenis, onze taal en onze cultuur.

Tresoar krijgt subsidie van de Provincie Fryslân.

Klik hier voor de motie van de ChristenUnie.

 

#samen

Labels

« Terug

Reacties op 'Jonge Friezen krijgen les over ús erfgoed ús taal en ús kultuer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.