Werkbezoek in Workum

Workum2.jfifwoensdag 05 februari 2020 12:00

De provinciale weg N359 is een grote brede snelweg. De heer Elsendoorn uit Workum woont vlakbij deze weg en heeft de Statenleden benaderd. Hij ziet graag dat er aandacht komt voor de toenemende geluidsoverlast langs de N359. De fractie gaat langs om te zien en te horen waar de inwoners het over hebben.

De N359 is voor bewoners en bedrijven in o.a. Workum en Stavoren van groot belang. In het kader van veiligheid heeft de provincie langs deze weg al veel maatregelen getroffen. Nadruk ligt daarbij vooral op de fysieke veiligheid van het langzaam- en snelverkeer.

Tijdens het werkbezoek op 5 februari 2020 ervaren Matthijs de Vries en Lieuwe van der Pol dat het verkeer qua geluidsoverlast zeker impact heeft op de leefomgeving. Aandacht voor geluidverminderende maatregelen is er langs deze wegen met mate. In de brief geeft de bewoner zelf aan dat in Lemmer langs dezelfde weg wel maatregelen zijn getroffen. De vraag is hoe in de toekomst ook op deze plaats bij Workum aandacht gegeven kan worden aan deze – ook fysiek – ervaren overlast.

Labels

« Terug