Geen ervaring met longontsteking bij geitenhouderij Meekma

Geit.jpgwoensdag 03 april 2019 14:20

De geitenhouderij ligt onder een vergrootglas. Klaas Sjoerd en Jannie Meekma zijn in 1990 begonnen met hun geitenhouderij. Met veel passie houden ze daar 1700 geiten. Dag en nacht zijn ze in de weer met de geiten. ‘Het is een manier van leven,' zegt Jannie Meekma. Ze zijn verbaasd over de tijdelijke geitenstop in Fryslân. De fractie van de ChristenUnie hoort op 3 april van hen wat zij van de geitenstop vinden.

Na een rondgang over het bedrijf praten we verder aan de keukentafel. Jannie heeft verse geitenmelk uit de stal gehaald en drinkt niets liever dan geitenmelk door de koffie. Ook wij mogen de geitenmelk proberen. Klaas Sjoerd neemt ons mee in de Q-koorts affaire. Nog steeds kan hij er niet bij dat er een geitenstop is. ‘De basis waarop het besluit genomen is, deugt niet’. Uit het Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) onderzoek is geconstateerd dat er meer kans is op een longontsteking bij geitenhouderijen maar dat hoeft niet van de geiten te komen. Ook de Q-koorts heeft er niets mee te maken. Bovendien worden de geiten geënt tegen Q-koorts en elke maand vindt er onderzoek plaats door middel van melkmonsters. ‘Door de Q-koorts hebben mensen een hekel gekregen aan geiten,’ zegt Klaas Sjoerd. Hij vindt het zorgelijk dat er op basis van emotie besluiten genomen worden in de politiek. Bij hun is nog nooit iemand ziek geworden van de geiten. ‘Hoe kan het dat GGD Fryslân komt met een advies op basis van een onderzoek uit Brabant en Limburg? In die provincies zijn veel meer geiten en wonen ook veel meer mensen. Dat kun je niet zomaar overnemen,’ zegt hij.

Fractievoorzitter Wiebo de Vries vindt dat de politiek vast zit in de discussie doordat de volksgezondheid als argument erbij gehaald wordt. Geen enkele partij wil een gevaar voor de volksgezondheid. Ook Jannie en Klaas Sjoerd willen niet dat er mensen ziek worden van de geiten. Maar zolang er geen duidelijkheid is over de oorzaak van meer longontsteking bij geitenhouderijen vinden zij het onjuist dat er een stop is.

In 2021 wordt het vierde rapport van VGO verwacht. Pas dan is er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de oorzaak van het aantal longontstekingen nabij geitenhouderijen. Provinciale Staten vergaderen in juli weer over dit onderwerp.

Labels

« Terug