Op de fiets voor Waardevol Fryslân

IMG_3617 (2).jpgmaandag 04 maart 2019 08:00

De top van de kandidatenlijst van ChristenUnie Fryslân stapte zaterdag 2 maart op de racefiets voor een Waardevol Fryslân, in het kader van de verkiezingen van 20 maart. Ze werden vergezeld door een kandidaat voor Wetterskip Fryslân en lokale partijgenoten.

De fietstocht begint om 8.45 uur bij het Provinciehuis in Leeuwarden en gaat vervolgens langs Bolsward, Sneek, Vegelinsoord, Reduzum, Beetsterzwaag en Drachten weer terug naar Leeuwarden. Onderweg brengen de (kandidaat-)politici op  verschillende locaties een flitsbezoek om thema’s uit de campagne ‘Waardevol Fryslân’ onder de aandacht te brengen.

In Bolsward gaan lijsttrekker Wiebo de Vries en zijn fietsmaten in gesprek met een vertegenwoordiger van de Fietsersbond, die vanaf Leeuwarden meefietst. De ChristenUnie wil dat er veilige fiets- en wandelpaden komen voor diverse soorten gebruikers en vraagt de Fietsersbond wat daarvoor in Fryslân nodig is.

In Vegelinsoord spreken de ChristenUnie-fietsers met een boer over de problemen en uitdagingen die er in het veenweidegebied spelen, in verband met de waterpeilverlaging, de hoge CO2-uitstoot en de achteruitgang van het aantal weidevogels in het gebied. De ChristenUnie heeft dit vraagstuk hoog op de agenda staan voor de komende bestuursperiode, maar vindt dat er sámen met de boeren aan oplossingen moet worden gewerkt die goed zijn voor natuur en landbouw.

In het programma is ook een bezoek ingelast aan Reduzum. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en CU-Fryslân lijsttrekker Wiebo de Vries steunen de dorpsbewoners van Reduzum in hun plannen voor een nieuwe windmolen. De ChristenUnie wil dat de provincie er alles aan doet om initiatieven vanuit de mienskip zelf mogelijk te maken, ook als een oude windmolen vervangen wordt door een nieuwe die hoger is. In de visie van de ChristenUnie draagt de inzet voor duurzame energie bij aan de zorg voor de schepping.

In Beetsterzwaag gaan Segers, De Vries en de andere ChristenUnie-kandidaten in gesprek met de initiatiefnemers van een nieuwe ouderenwoonvorm. Het betreft een plan van een groep zelfstandig wonende ouderen die samen willen gaan wonen in een min of meer beschutte woonvorm. De ChristenUnie wil van de initiatiefnemers horen waar ze tegenaan lopen en wat er nodig is om hun plannen realiseerbaar te maken. Omdat veel verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis blijven wonen, zijn dergelijke nieuwe woonvormen hard nodig om ervoor te zorgen dat mensen waardig ouder kunnen worden, en ook om de leefbaarheid van dorpen en kernen te versterken.

In Drachten bezoeken de ChristenUnie-fietsers Kijlstra Ambulancezorg. Ambulances en andere hulpdiensten moeten in geval van nood binnen  15 minuten ter plaatse kunnen zijn. Lukt dat ook? Waar lopen hulpdiensten tegenaan? Goede zorg dichtbij is van groot belang voor de leefbaarheid van het platteland en dat geldt ook voor de spoedzorg. De ChristenUnie zal zo nodig in actie komen om dit te verbeteren.

Om 17:45 uur komen de fietsers weer terug in Leeuwarden, met een lijst van wensen, verbeter- en actiepunten voor de komende vier jaar. Om daarmee Fryslân nog waardevoller te maken.

Zie hier interview met Gert-Jan Segers in de Leeuwarder Courant van 4 maart 2019

Labels

« Terug