Geen dieseltreinen meer in Fryslân

ov foto's 011woensdag 23 januari 2019 11:22

Hoe wil jij later reizen met de trein? Maakt het jou uit of de trein op diesel of op waterstof rijdt? Of als je mocht kiezen, kies je dan voor een trein op een batterij? Provinciale Staten willen dat de treinen geen CO₂ meer uitstoten in 2025. Om dat te realiseren zijn verschillende technieken onderzocht.

De voorkeur van de provincie gaat uit naar de goedkoopste oplossing. Dat zijn de batterijtreinen. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 23 januari 2019 komt ook de duurdere oplossing aan de orde. Waarom is er niet gekozen voor een trein die op waterstof rijdt? In Groningen wordt ook gekeken naar de waterstoftrein. ‘We borduren voort op de techniek van nu,’ zegt Statenlid Wiebo de Vries. ‘Waarom niet meer vooruit durven kijken?’

Gedeputeerde Kramer laat weten dat waterstof nu nog te duur is en dat als we voor waterstof kiezen dit niet gerealiseerd kan worden in 2025. Toch willen wij dat waterstof alsnog als optie meegenomen wordt in de doorberekening. De gedeputeerde ziet hier de toegevoegde waarde niet van in. Hij zegt toe dat hij ons op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen op het gebied van de waterstoftrein. Daarmee gaan we akkoord. Daarnaast willen wij dat er gekeken wordt of de batterijtrein makkelijk omgebouwd kan worden naar een waterstoftrein.

We zijn blij met de stappen die nu gezet worden richting duurzaam treinverkeer.

Labels

« Terug