Snelvaarproef op het Bergumermeer

speed-boat-3707898_960_720.jpgdonderdag 20 december 2018 14:52

Er is veel te zeggen over het snelvaren op het Bergumermeer. Omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast. Natuurliefhebbers zien de natuur achteruit gaan en er is een groep die graag wil dat de provincie het snelvaren weer toestaat. Maar dat gaat niet zomaar. Er is een tussenoplossing gevonden voor een proef. De vraag is: ‘Komt er een proefperiode, waarin het wel weer mag?’

In april kwamen de Staten er niet uit en besloten zij dat er een vervolgonderzoek moest komen naar alternatieve locaties voor het snelvaren. Uit onderzoek blijkt dat hiervoor alleen het Bergumermeer een geschikte locatie in Noardeast Fryslân is.

Het college komt tijdens de vergadering van 19 december 2018 met een voorstel van een snelvaarproef. De proef duurt twee jaar en het gaat daarbij om de perioden tussen 15 juni en 15 september, tussen 10:00 en 18:00 uur. Hierbij wordt rekening gehouden met het broedseizoen van de vogels. Gedurende deze proef worden een aantal zaken onderzocht. ChristenUnie dient hierover twee moties in: het registreren van het gebruik en het monitoren van de invloed op het milieu. De gedeputeerde geeft een toezegging dat het gebruik geregistreerd gaat worden maar dat het tellen geen doel op zich is. Hiermee kan de ChristenUnie leven en trekt daarom de motie in. De motie om de milieuaspecten mee te nemen wordt in stemming gebracht en haalt het niet.

Uiteindelijk stemmen de Staten in met een pilot die twee jaar zal duren. Het is de bedoeling dat de proef start in 2019 maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen. Ook is er nog geen keuze gemaakt waar er straks snel gevaren mag worden op het Burgumermeer. Wordt het zuidoost of zuidwest?

Labels

« Terug