Stimuleren asbest eraf, zonnepanelen erop

Zonnepanelen op dak.jpgwoensdag 14 november 2018 13:06

Hoe krijgen we alle asbest op tijd van het dak af? Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De overheid wil dat de asbestdaken eind 2024 allemaal gesaneerd zijn. De ChristenUnie vindt dat de overheid eigenaren van asbestdaken moet stimuleren om het asbest van hun daken te verwijderen in combinatie met het terugleggen van zonnepanelen. De ChristenUnie vraagt tijdens de behandeling van de begroting op 14 november jl. om geld beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling.

In de nieuwsbrief Energietransitie van de provincie Fryslân staat dat er geen gebruik meer gemaakt kan worden van de regeling. De € 150.000,- die eind september 2017 beschikbaar gesteld is, is op. In de huidige begroting van 2019 is géén geld opgenomen voor asbestverwijdering en plaatsing van zonnepanelen. Toch is er veel vraag naar en ligt er nog een enorme opgave. De ChristenUnie dient een amendement in om in de begroting van 2019 een bedrag van € 200.000,- op te nemen om door te kunnen gaan met de succesvolle regeling.

Het college geeft als reactie dat het nu niet het moment is om geld beschikbaar te stellen. Zij willen eerst de regeling evalueren en kijken welke middelen vanuit het rijk beschikbaar komen. Statenlid Wiebo de Vries is het daar niet mee eens. ‘Dat zou kunnen betekenen dat er in 2019 niets gebeurt. Dan gaan we zeker de doelstelling van 2024 niet halen.’ 

Ondanks dat het amendement wordt ontraden door het college nemen Provinciale Staten het amendement met een ruime meerderheid aan.

Labels

« Terug