Veenweidevisie: Stip op de horizon

veenweidewoensdag 18 juli 2018 23:30

‘Een stip op de horizon voor de Veenweidevisie voor 2030, dat is waar we voor gaan.’ Statenlid Reitze Douma van de ChristenUnie pleit tijdens de Provinciale Staten van 18 juli voor meer duidelijkheid en consistent beleid voor de agrariërs in het veenweidegebied.

De motie: ‘Stip op de horizon’ van de ChristenUnie wordt met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Daar is de ChristenUnie blij mee. Eind 2019 komt het uitvoeringsprogramma voor 2020-2030 ter besluitvorming op de agenda van Provinciale Staten en kijken Provinciale Staten opnieuw naar de uitvoering van de veenweidevisie. 

Al jaren is er in het veenweidegebied sprake van een steeds verdergaande daling van de bodem door veenoxidatie. In de Veenweidevisie van 2015 heeft de provincie aangegeven waar er in Fryslân maatregelen genomen moeten worden om het inklinken van het veen tegen te gaan. De ambitie is om het veenweidegebied, zowel nu als in de toekomst, aantrekkelijk en leefbaar te houden, waarbij de landbouw zo veel mogelijk behouden blijft.  

De uitvoering van de Veenweidevisie van 2015 is gestart en blijkt complex te zijn. Vooral afstemming tussen de verschillende partijen vergt tijd. Daarnaast wordt er in het nieuwe regeringsbeleid meer ingezet op de reductie van broeikasgassen. Vandaar dat Gedeputeerde Staten een tussenstap willen. Met deze tussenstap, die op 18 juli 2018 besproken is, wordt de koers voor de veenweideaanpak voor de langere termijn uitgezet.

Het voorstel van deze tussenstap is dat de Provincie en het Wetterskip financiële middelen reserveren voor een periode van de komende 10 jaar voor de uitvoering van de Veenweideaanpak. Provinciale Staten gingen akkoord met dit voorstel. Het is nu aan Gedeputeerde Staten om cofinanciering los te krijgen bij de rijksoverheid.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2018 07-18 M Stip op de horizon31,2 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug