Boeren en vogels

IMG-2448vrijdag 29 juni 2018 20:40

Gaan boeren en vogels samen? Ja, dat gaat prima als je je er maar voor inspant en als je als boer de noodzaak ervan inziet. 'Boeren' wordt dan een stuk leuker. Vrijdag 29 juni zijn veel mensen uitgenodigd op een presentatie van Agrarisch Collectief Waadrâne.

Dat is een gebied van het Lauwersmeer tot voorbij Holwerd in Foudgum. Ook de leden van de Provinciale Staten zijn welkom, waaronder Statenlid Reitze Douma. Meer dan 100 mensen worden getrakteerd op een presentatie over wat bereikt is en wat er nog gaat gebeuren. Doel is biodiversiteit terug te brengen door middel van kruidenrijk gras voor het behoud van insecten en daardoor voor het terughalen van weidevogels.
Maar ook om, door op positieve wijze de verzilting van de grond te gebruiken, vogels van de Wadden landinwaarts te krijgen. De slootkanten worden minder stijl gemaakt en ingezaaid met planten geschikt voor zilte grond en brak water.143 boeren doen mee met het project, mede gefinancierd door de provincie Fryslân. 30 boeren staan op een wachtlijst; het geld is op!

Labels

« Terug