Ophogen budget circulaire economie

0017_004s_ahoc16woensdag 27 juni 2018 20:23

De ChristenUnie in de Friese Staten wil graag dat het budget voor circulaire economie wordt opgehoogd om het gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren.
De fractie dient daarvoor samen met de PvdA een amendement in tijdens de behandeling van de Kadernota 2019 op 27 juni.

In maart is de beleidsbrief Circulaire Economie vastgesteld. ‘Mooi, dat we die ambitienota hebben kunnen vaststellen. Hoe blijven we voor op de troepen uit andere provincies of Europees? De ambitie is hoog gelegd, maar uit de Kadernota blijkt geen extra financiële inzet. Is dat niet nodig?,’ vraagt De Vries. Een van de doelen is dat in 2020 het aantal bedrijven dat verdient aan de circulaire economie met 100% is gestegen ten opzichte van 2018. Om dat doel te halen is in oktober een regeling gestart, maar omdat er veel vraag is uit het Friese MKB, is de subsidie bijna op. Daarom wordt gevraagd om de subsidie te verhogen met € 600.000,-. Dit amendement wordt aangenomen.

Ook wordt er € 10 mln. gereserveerd voor het project Holwerd aan Zee. Het amendement dat hiervoor door een groot aantal partijen, waaronder de CU, is ingediend, wordt aangenomen. Het project moet in de huidige kabinetsperiode uitgevoerd worden om voor financiële steun van het Rijk in aanmerking te komen. 

Helaas behaalt een motie over het vervolg op de Friese Energiepremie geen meerderheid. ‘De Friese energiepremie in 2016 is een doorslaand succes en voorziet in een behoefte. Omdat de regering de ambitie heeft uitgesproken om in 2030 'los' te zijn van het gas, wordt het college verzocht om deze premie nieuw leven in te blazen met het geld dat vrij is gekomen uit de Fryske Deal,’ aldus Wiebo de Vries

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2018 06-27 A 1e Berap Ophogen budget circulaire economie33,4 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2018 06-27 A Kadernota Holwerd aan Zee33,4 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2018 06-27 M Kadernota Friese Energiepremie26,9 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug