Turbulente tijden

windmolenswoensdag 27 juni 2018 16:18

Het zijn turbulente tijden op het provinciehuis. Turbulent omdat de discussie over windturbines op de kop van de Afsluitdijk oplaait. Op de vergadering van 27 juni staat het provinciaal inpassingsplan ter besluitvorming op de agenda van de Provinciale Staten. Een lastige discussie waar de fractie van de ChristenUnie mee worstelt.

In 2014 is er in de Provinciale Staten afgesproken om in 2020 530,5 MW opgesteld vermogen aan windmolens te realiseren. Windenergie ziet de ChristenUnie niet als doel, maar als middel. Zolang er geen alternatieven zijn die voldoende duurzame energie opwekken, is windenergie een optie.

Tijdens diverse bijeenkomsten is er gesproken met de omwonenden. De ChristenUnie merkt dat er argwaan is over de hoge molens, dat de omwonenden niet goed meegenomen zijn in het proces en dat er vragen zijn over de gezondheidsrisico’s. De fractie van de ChristenUnie heeft overwogen om het besluit over het provinciaal inpassingsplan langdurig uit te stellen. Het is de vraag of dit uitstel meer draagvlak oplevert bij de omwonenden. Het hele proces overdoen is wat ons betreft niet haalbaar. Enerzijds begrijpen wij dat de meeste mensen liever geen windmolen in de achtertuin willen. Anderzijds voelt de ChristenUnie ook de verantwoordelijkheid om aan de klimaatdoelstelling te voldoen en streeft zij naar een overeenstemming die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de mensen in de omgeving. Daarbij beseffend dat het een onmogelijke opgave is om aan ieders verwachtingen te voldoen.

De ChristenUnie pleit daarom voor een onderzoek naar de mogelijkheid om lagere molens te plaatsen die hetzelfde aan megawatt opwekken. Dit lijkt een realistisch scenario en daarom heeft de ChristenUnie aan het college gevraagd om daar inspanning voor te doen. De gedeputeerde zegt tijdens de Statenvergadering toe dat hij zijn best wil doen voor lagere molens, extra compensatie voor de omwonenden en meer duidelijkheid over gezondheidsrisico's. Daar heeft hij een paar weken voor nodig. Op 18 juli komt het provinciaal inpassingsplan opnieuw op de agenda van de Provinciale Staten.

Onze motie om mensen met een kleinere beurs te laten participeren wordt met grote meerderheid aangenomen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2018 06-27 M NHH Halve participaties30,9 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug