Vragen over gebrek aan animo bij buitenlandse bedrijven voor Fryslân

top dutchwoensdag 28 maart 2018 17:24

Fryslân trekt nauwelijks bedrijven aan uit het buitenland om zich in de provincie te vestigen. Dat staat in de publicatie Resultaten Database Locatiebeslissingen Nederland van de Stec-groep. In 2017 bungelt de provincie zelfs onder aan de lijst met slechts één vestiging. Groningen en Limburg doen het veel beter met vijf nieuwe bedrijfsvestigingen. Reden voor de ChristenUnie om vragen te stellen aan gedeputeerde De Rouwe in de Statenvergadering van 28 maart. Er is namelijk wel veel geld geïnvesteerd in het aanjagen van de Friese economie.

Ook over de periode tussen 2000 en 2015 is het beeld niet rooskleurig. In die lijst is Zeeland hekkensluiter. Fryslân staat daar net boven. ‘Hoe verklaart u dat,' vraagt fractievoorzitter Wiebo de Vries aan de gedeputeerde.

Volgens de gedeputeerde gaat Fryslân uit van het standpunt: Eigen MKB eerst. ‘Dat verklaart voor een groot deel het gebrek aan buitenlandse aandacht voor Fryslân. De aanwezigheid van grote bedrijven is zeker ook van belang voor het MKB,' beaamt De Rouwe volmondig. ‘Met de Top-Dutch campagne richten we op de grote bedrijven. Op Tesla in het bijzonder. Dat heeft veel exposure opgeleverd.’ De gedeputeerde meldt verder nog dat het aantal vacatures in Fryslân toeneemt. ‘Meer dan in voorgaande jaren.’ 

De gedeputeerde noemt ook de samenwerking met de F4 gemeenten (Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek). Samen met de provincie voeren de gemeenten acquisitie voor het aantrekken van bedrijven. 'Dat is voor het eerst. We verwachten daar veel van.'

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2018 MV Resutaten Stec Rapport69,4 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug