Visieloze vaarwegen

vaarwegen fotozaterdag 04 maart 2017 10:49

Gedeputeerde Staten van Fryslân vinden dat de vaarweg Drachten op dit moment geen aandacht nodig heeft. Dat blijkt volgens het college uit de brede ruimtelijk-economische analyse van de Fryske havens en vaarwegen, gemaakt door het bureau Panteia. Wel stelt het college voor een aantal knelpunten elders in Fryslân aan te pakken, waarvan nut en noodzaak zijn aangetoond. Mooi, zou je denken. Dat scheelt een hoop geld. Voor de korte termijn klopt dat. Maar op de lange termijn doet het college Fryslân hiermee ernstig te kort.

Welke ruimtelijke en economische keuzes zijn gemaakt voor Drachten, Heerenveen en Leeuwarden ten aanzien van de bereikbaarheid over het water? Welke rol speelt de pleziervaart in relatie tot de beroepsvaart? Willen we de genoemde plaatsen ook in de toekomst geschikt laten zijn voor de recreant? Allemaal vragen die niet vooraf gesteld zijn bij aanvang van dit onderzoek. De ChristenUnie vindt dat een gemiste kans.

Het college van Gedeputeerde Staten stellen een besluit voor waaruit geen enkele ambitie spreekt. Dat kan dit college ook niet doen. Zoals men nu omgaat met de vaarwegen, ontbreekt immers elke stip op de horizon. Daarmee is het een voorstel zonder visie.

De ChristenUnie wil goede keuzes maken voor Fryslân. Dat betekent eerst goed nadenken over de bereikbaarheid van de mooiste provincie van Nederland via het water. We hebben toeristisch ook wat hoog te houden. Laten we er voor zorgen dat beroepsvaart en pleziervaart niet in elkaars vaarwater zitten. Ik zit zelf nog wel eens aan het water van de Alde Feanen. De beroepsvaart moet dwars door dit unieke stuk natuur, waar veel recreanten verblijven. Ik zie de combinatie van de beroeps- en pleziervaart dan met lede ogen aan.

Het college heeft nu de kans om alles te laten afwegen. Dat doe je met een visie. Vanuit deze visie kun je doelen stellen en de juiste keuzes maken. Keuzes die voor de toekomst ook goed en houdbaar zijn.

Wiebo de Vries
Fractievoorzitter ChristenUnie Fryslân

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Geen resultaten gevonden
Labels

« Terug