Provincie Fryslân moet open zijn over vermeende misstanden bij aanleg De Centrale As

De Centrale Asdonderdag 06 oktober 2016 16:34

LEEUWARDEN – De ChristenUnie en de PvdA in de Friese Staten willen dat gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) snel openheid van zaken geeft over de vermeende misstanden bij de aanleg van De Centrale As. De FNV schreef hierover deze week een brief aan de Staten. De vakbeweging wacht al enige tijd op antwoorden, nadat zij in juni hun vermoedens over misstanden al bij het provinciebestuur bekend maakten.

Naar aanleiding van de aantijgingen van de FNV beloofde de gedeputeerde een onderzoek in te stellen. Zowel de wegenbouwer, de provincie Fryslân als een derde onafhankelijke partij (Steens & Partners) hebben daartoe opdracht gekregen. De uitkomsten van deze onderzoeken zouden in september met de FNV worden besproken. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Drukmiddelen
De ChristenUnie en de PvdA vinden dat onacceptabel en vragen nu aan de gedeputeerde om op korte termijn duidelijkheid te geven. 'De provincie is als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de aanleg van De Centrale As. Als er ook maar enige vermoedens van misstanden zijn, moet de gedeputeerde daar bovenop zitten,' zegt Remco van Maurik (PvdA). De partijen willen daarom weten welke drukmiddelen zijn gebruikt om de onderzoekers tot spoed te manen.

Onder de pet
Volgens de FNV is bij de aanleg van De Centrale As veelvuldig gebruik gemaakt van verboden schijnconstructies. Daarmee worden cao-afspraken ontdoken en krijgen werknemers onvoldoende betaald voor hun werk. Ook verwijt de FNV de provincie de uitkomsten van het onderzoek onder de pet te houden tot na de feestelijke opening op vrijdag 7 oktober. 'Dat kunnen we niet hard maken, maar om alle schijn te vermijden lijkt het ons verstandig dat de provincie snel de resultaten van het onderzoek bekend maakt,' aldus Wiebo de Vries van de ChristenUnie.

In november beantwoordde GS de vragen van PvdA en ChristenUnie. Volgens de gedeputeerde is de zaak nog in onderzoek. De eerste bevindingen van het onderzoek zijn volgens de gedeputeerde positief en geven geen aanleiding voor verdere actie.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
antwoordbrief aan CU PvdA over onderzoek FNV 20161116146,1 kBapplication/pdfdownload
SV 2016 0610 misstanden Sintrale As105,7 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug