CU voor 'regenboogmotie'

regenboogvlagvrijdag 30 september 2016 11:29

Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, ongeacht ras, geloof, kleur, seksuele geaardheid of wat dan ook. Het is het begin van de universele verklaring van de rechten van de mens. Voor ons als ChristenUnie steekt het nog dieper: God heeft de mensen lief, in al hun unieke veelkleurigheid. Zo lief dat Hij er alles voor over had. Wij willen Hem navolgen. Discriminatie op welke grond past daar niet bij en dat wijzen we daarom af. Het is reden voor de ChristenUnie 'Ja' te zeggen tegen de 'regenboogmotie'. Statenlid Ynze de Boer verwoordde het woensdag op deze manier:

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? De woordvoerder van het CDA begon zijn betoog met deze woorden. Het verloop van het debat, tot nu toe, is in lijn met ons standpunt over- en de manier waarop wij als fractie naar deze motie hebben gezien. Door een aantal partijen is gesteld dat de motie te smal is; dat er alleen maar wordt gesproken over mensen die anders geaard zijn. Maar wij zien in de motie – en daar hebben we zelf ook mee de hand gehad – dat hij breder is gesteld. Het gaat daarin over mensen die worden gediscrimineerd op basis van hun geloof, mensen die worden gediscrimineerd op basis van hun afkomst en op basis van hun geaardheid. Maar de essentie van ons denken als fractie van de CU is dat we leven in een veelkleurige samenleving. Er is in dit debat een aantal keren gezegd dat we leven in een samenleving waarin iedereen gelijk is, maar ik durf te stellen dat we in een samenleving leven waarin iedereen uniek is en een eigen kleur heeft. Daarmee is gesteld dat we in een veelkleurige samenleving leven. En in die samenleving heeft iedereen dezelfde rechten onder dezelfde omstandigheden op dezelfde manier te worden behandeld. Of dat nu gaat om geaardheid of om afkomst of om geloof; het mag om ons nog wel veel breder. Graag zelfs. Geen mens mag in onze samenleving gediscrimineerd worden. Daar gaat het ons om en deze motie is wat ons betreft een begin. Een begin om dat signaal goed af te geven, want we leven vandaag de dag in een maatschappij waarin erg word gepolariseerd. Op allerlei manieren staan mensen tegen elkaar op. De ene meent de ander de maat te moeten nemen en dat is iets wat wij als CU niet willen. Wij onderschrijven voor 100% onze grondwet waarin staat dat iedereen onder dezelfde omstandigheden op dezelfde wijze word behandeld. En dat alle mensen uniek zijn en hun eigen manier van leven mogen kiezen. Voorzitter, dat was de reden waarom wij als CU van plan zijn deze motie te ondersteunen. Wij vinden dat we dat signaal heel duidelijk af moeten geven. En als deze Staten besluiten de motie breder te maken gaan we daar graag in mee. Heel graag zelfs. En als het niet om een vlag gaat, zoals een van de sprekers daarnet voorstelde, maar dat we het een keer per jaar op een andere manier tot uiting brengen hier voor het provinciehuis, prima. De motie is voor ons een begin. 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
17-Motie vreemd PvdA-GL-D66-Regenboogprovincie11,1 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug