CU: Agrarische natuurbeheerders verdienen vertrouwen

wb 20160831 boeren 16vrijdag 02 september 2016 00:10

Er zijn van die dagen dat iedereen wel boer wil zijn. Bijvoorbeeld wanneer de zon volop schijnt, de koeien er gezond bij staan en de weidevogels vrolijk kwinkeleren. Op zo’n dag was de Statenfractie van de ChristenUnie op bezoek bij het collectievenberaad, een verbond van zeven verenigingen van agrarische natuurbeheerders in Fryslân. Er bleek volop reden voor zorg. Want de plannen van de collectieven als het gaat om landschap en het beschermen van weidevogels, verschillen nogal eens van die van de Provincie. Alle reden dus voor een goed gesprek.

Een paar jaar geleden had elke boer die aan agrarisch natuurbeheer deed de mogelijkheid daarvoor een vergoeding aan te vragen bij de Provincie. De boeren waren aangesloten bij een van de 35 verenigingen van agrarische natuurbeheerders. Het aanvragen van vergoedingen gaf een enorme rompslomp zowel voor de boeren als voor de Provincie.

Professionalisering was nodig en kwam ook. Onder aanvoering van de Noardlike Fryske Wâlden werden de natuurverenigingen samengevoegd tot zeven collectieven die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het budget van € 14 miljoen tot 2022. Wilco de Jong is bestuursvoorzitter van het collectievenberaad en deed de Provincie budgetvoorstellen.

Volgens het collectievenberaad gaat het daar fout. De Provincie stelt geld beschikbaar voor gebieden waar weidevogelbeheer weinig succesvol is, terwijl de succesvolle gebieden met minder geld toe moeten. Het geeft irritatie bij de natuurminnende boeren. ‘Volgens ons tellen de resultaten. Je moet scoren op biodiversiteit. De collectieven hebben die kennis en weten waar het beste gescoord kan worden. Helaas heeft de Provincie grote moeite om dat te erkennen. Zodoende worden andere keuzes gemaakt dan de collectieven zouden willen en dat is jammer. Daardoor is het effect kleiner,' vreest De Jong.

De ChristenUnie staat achter het pleidooi van de boeren om meer verantwoordelijkheid bij hen neer te leggen. 'We hebben in januari 2014 een vijf punten plan voor de landbouw gemaakt waarin dit expliciet een van de punten was,' zegt Richard Klerks, woordvoerder landbouw van de Statenfractie van de ChristenUnie. 'Stel de doelen vast en vertrouw erop dat de uitvoering ervan bij boeren in goede handen is,' staat in het plan. ‘Dat vinden we nog steeds.’

De boeren vragen de Provincie ook om keuzes te maken als het gaat om bestrijden van predatie. Volgens de boeren is er te weinig ruimte om echt vrijstelling te krijgen om roofdieren te bestrijden. Anders wordt het niets met het weidevogelbeheer. 

Labels
Landbouw

« Terug