CU stelt vragen bij verhogen waterpeil in Lauwersmeer

werkbezoek Lauwersmeer 2014 6donderdag 29 oktober 2015 17:14

De Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân is kritisch over het plan om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk met 40 cm te verhogen. Waterschap Noorderzijlvest zal deze peilverlaging bij wijze van proef volgend jaar uitvoeren vanaf februari tot april. De ChristenUnie wil weten welke risico's boeren, burgers en recreatiebedrijven in het gebied lopen als onverhoopt door samenloop van omstandigheden veel meer water in het gebied komt dan voorspeld.

De verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer heeft tot doel de rietgroei te bevorderen. Meer rietgroei maakt het eenvoudiger de doelen te halen die verband houden met Natura 2000. Het Lauwersmeer is een Natura 2000 gebied. Dat betekent dat er ten aanzien van behoud van flora en fauna hoge eisen zijn gesteld.

Het Lauwersmeer is echter van groot belang voor de afwatering van de Friese boezem. Normaal gesproken heeft het Lauwersmeer een peil van ruim 90 centimeter onder NAP. De Friese boezem heeft een peil van 52 cm onder NAP. Als er veel water in de Friese boezem staat, kan bij deze peilverschillen heel eenvoudig worden afgewaterd op de Lauwersmeer. Een sluis kan worden opengezet, waarna het teveel aan water wegstroomt. Vanuit het Lauwersmeer wordt het teveel aan water vervolgens in de Waddenzee gespuid. Bij wind uit het noordwesten is dat laatste onmogelijk. De waterstand in het Lauwersmeer loopt op en in plaats van een afwatering op het Lauwersmeer, stroomt dan water vanuit het Lauwersmeer de Friese boezem in. Met als gevolg een overvolle boezem die op diverse plaatsen buiten zijn oevers treedt.  

Bij een hoge waterstand in het Lauwersmeer is het peil gelijk aan dat van de Friese boezem. Statenlid Ynze de Boer vroeg de gedeputeerde hoe Fryslân bij een hoog peil droge voeten houdt, bijvoorbeeld als het hard en lang regent. Volgens de gedeputeerde zal het Waterschap goed de weersvoorspelling in de gaten houden. 'Als er veel water wordt verwacht, zal het Waterschap het peil in het Lauwersmeer omlaag brengen.' De Boer is er echter niet gerust op en vroeg de gedeputeerde nog voor het einde van het jaar met een uitgebreide brief te komen met informatie over de verlaging van het waterpeil. 'We kunnen dan alsnog in actie komen als dat nodig is,' zei hij.  

« Terug

Archief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari