Kerkentour: Zending is God en elkaar liefhebben

Foto Betheldienstwoensdag 01 april 2015 13:45

Zondag 29 maart was ik in mijn thuisgemeente Vrije Baptisten Gemeente de Bethel in Drachten om daar een dienst bij te wonen over zending. En op de zendingsmarkt na de dienst mijzelf te laten informeren over al het goede werk dat zendelingen doen. Wat was het vroeg, elke keer wennen als de klok een uur vooruit gaat. Een uur minder slapen is toch anders dan dat uurtje extra.

De dienst werd geleid door Broeder J. Boekhout voorganger in Veenendaal. Het werd een preek met een heldere boodschap voor alle christenen!

In Exodus 19:4-5 laat God zijn volk Israël weten wat Hij voor hen gedaan heeft in Egypte. Hoe Hij zijn volk beschermt heeft. Ook geeft Hij aan dat als je Zijn woord ter harte neemt en Zijn verbond niet breekt, je een kostbaar bezit zult zijn voor Hem. Kostbaarder dan alle volken want “de gehele Aarde behoort Mij toe”.

Wat een zegen en je hoeft je alleen maar te houden aan Zijn verbond en de tien geboden. Makkelijk toch? Hij heeft deze regels niet voor niets gegeven, zij zijn er opdat het u welga (Deut. 10:13). Jezus haalt dit aan in Mattheus 22 als Hij de 10 Geboden diepere betekenis geeft; Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw verstand het eerste en grootste Gebod. En het tweede is daaraan gelijk; Heb uw naaste lief als uzelf.

Met deze boodschap reizen de zendelingen al eeuwen de wereld rond zodat Zijn woord overal gehoord kan worden. Ja landen ver weg, daar komen de zendingsverhalen vandaan. Daar gebeurt het: De wonderen en de bekeringen. Daar worden nieuwe gemeenten van Christus gesticht. Maar wat gebeurt er hier? Is het hier stil? Niemand actief, luierend tot Zijn wederkomst of…..

Nadat het even muisstil was ging de voorganger verder en nam ons mee als gemeente Bethel. Wat doen wij met wat Jezus ons leerde in Joh 12:34-35; Heb elkaar lief. Zoals ik jullie lief heb gehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan deze liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. De Bethel als “licht” voor de naaste volken, als “licht” voor de vijandige naaste, “licht” voor de vreemde naaste. Dat is helemaal niet ver weg, dat is Drachten en omstreken en er is werk genoeg als je om je heen kijkt; De buurman, de wijk waarin je woont, de eenzame oudere, de allochtoon enz. Vele voorbeelden waarin je als Zijn leerling behulpzaam kan zijn. Omzien naar elkaar, uit de boot stappen in vertrouwen dat Hij je leidt en Zijn liefde voor iedereen is. Als je leeft naar Zijn Verbond en Zijn Geboden wat een kostbaar bezit zal je zijn in Zijn ogen!

Een mooie boodschap in zijn eenvoud maar verhelderend in de kracht die er van uit gaat. Ook op de 'zendingsmarkt' voorbeelden van projecten ver weg maar ook dicht bij huis. Als mens en politicus genoeg stof tot nadenken meegekregen vandaag. Wat kan ik betekenen voor mijn medemens in mijn directe omgeving maar ook in groter opzicht hoe kunnen wij als ChristenUnie de komende periode in de Provinciale Staten hier “handen en voeten” aan geven.

Richard Klerks

Meer informatie over de kerkentour vindt u hier

 

« Terug

Archief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari